Onder nuwe bestuur

“Ons Vader wat in die hemel is … laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” (Matteus 6:9-10). PT Forsyth skryf dit is nutteloos om die koninkryk van God te verkondig as ons nie die beheer van die Koning oor ons lewe aanvaar nie. Die eerste […]

’n Vernietigende gebed

“Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie” (Matteus 6:33-34). Gister het ons Hans Bouma se treffende woorde […]

God se koninkryk en wil

“Ons Vader wat in die hemel is … laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel” (Matteus 6:9-10). Hans Bouma begin sy nadenke oor die bede “laat u koninkryk kom” met hierdie treffende woorde: “Met die woorde ‘laat u koninkryk kom’ bid ons vir ’n ramp.” […]

Mense in konfliksituasies

Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra. Julle geloof is ’n offer in diens van God (Filippense 2:15-17). Omdat ons heilige mense is […]

Mense wat betrokke is

“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word …” (Matteus 6:9-10). In 1974 het verteenwoordigers van kerke uit meer as 150 nasies by die internasionale kongres oor wêreldevangelisasie in Lausanne ’n “verbond” met mekaar aangegaan. Hulle het erken dat ons van God ’n roeping ontvang het “om sy dienaars en getuies […]

Mense wat heilig leef

As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: “Wees heilig, want Ek is heilig” (1 Petrus 1:14). […]

Wat is in ’n naam?

Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!” En hy antwoord: “Hier is ek.” Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.” Verder sê Hy: “Ek is […]