Dankie, Here!

Lees Psalm 124. Aan die Here kom die lof toe (v 6). Die ou-ou beskuldiging dat gelowiges gou is om te vra maar stadig is om dankie te sê, is skreiend naby aan die waarheid. Dit sê baie van ons selfgesentreerdheid, die hebsug en die grypsug wat ons eenvoudig nie afgeskud kry nie. Daardie babawêreldjie […]

Here, Redder …

Lees Ester 7:1-6, 9-10.  “Ons, ek en my volk, is verkoop om voor die voet uitgeroei te word” (v 4). Dit lyk soms asof die Here se kinders gereeld aan die verkeerde kant van bose mense en hul onderduimse planne is. Kyk maar na die verhaal van Ester, en Haman die ellendeling. Of word hierdie […]

Helper

Lees Psalm 54. Hulle hou geen rekening met God nie. Maar vir my help God altyd (v 5-6). Dit is elke Godskind se diepste troos dat God help. Dat dit inder­daad sy Naam is – Helper. Hulle het ook ’n verdere troos: dat hul teenstanders Hom by hul berekenings uitgesluit het. Hulle ken Hom nie, […]

Ingryping

Lees Jeremia 11:18-20. Ek het nie besef dat hulle teen my saamsweer nie … ek het my saak aan U toevertrou (v 19-20). Dit is die ding met teenstand: Jy weet nie altyd daarvan nie. Teen die tyd dat jy uitvind dat almal nie gek na jou en jou optrede is nie, is dit dikwels […]

“Eerste plek”

Lees Markus 9:33-37. “Waaroor het julle langs die pad geloop en praat?” (v 33). Hulle was toe nie só bang dat dit hulle daarvan weerhou het om met mekaar te loop en stry nie. En nie oor wát nie – oor wie van hulle die belangrikste is. Goeie genade! Dit was seker onvermydelik. Dit was […]

Vrese

Lees Markus 9:30-32. “Die Seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer, en hulle sal Hom doodmaak” (v 31). Maar hulle het hierdie uitspraak van Jesus nie verstaan nie, sê Markus, en hulle het Hom nie daaroor uitgevra nie. Hulle was te bang. Al was dit die tweede keer dat Hy dit […]

Met bak hande

Lees Jakobus 4:1-3, 7-8a. Onderwerp julle dan aan God … Nader tot God (v 7-8). Met bak hande. Dit is ons posisie voor God. Altyd. Die tipiese bedelaarhouding, selfs met oë afgewend omdat daardie hande so vuil is. Dit is geen vertoning van valse vroomheid nie, dit is soos dit hoort by skepsels wat kolossaal […]

Van Bo

Lees Jakobus 3:13-18. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings (v 17). Wat ’n mond vol! Jakobus sê reguit: As jy wys en verstandig is, sal jy daardie gawe gebruik om vrede te maak. Én om die selfsug en naywer in jou hart te beveg. Indien dit nie gebeur nie, moet […]

Daardie vrou, darem …

Lees Spreuke 31:10-31. “Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal!” (v 29). Só sluit die versamelaar van Spreuke sy bundel af. En dit nadat hy in enkele van die voorafgaande hoofstukke Wysheid aan die woord gestel het – as ’n vrou. Tog interessant, nie waar nie, in ’n samelewing soos destyds? Nietemin. […]

Die Here hoor

Lees Psalm 116:1-9. Hy het na my geluister toe ek Hom aangeroep het (v 2). Te midde van al die geleerde uitsprake oor God en sy gebod en al die slimmighede wat dese en gene oor Hom verkondig, is daar maar een enkelvoudige boodskap wat sy kinders wil hoor. En hulle sal waarskynlik nooit genoeg […]

Leer luister!

Lees Jesaja 50:4-9a. Elke môre laat Hy my opnuut weer luister, Hy laat my luister soos ’n leerling moet luister (v 4). Leerlinge luister, dit is wat hulle doen. Al moet hulle dit eers leer doen. Ons word nie met hierdie vermoë gebore nie. Luister is ’n vaar­digheid wat aangeleer moet word. Daarom, sê die […]

Opdraand

Lees Markus 8:34-38. “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My volg” (v 34). Nou is daar net een koers: Jesus se reis hier op aarde staan einde se kant toe. Die skares is weg en nou is dit net Hy en sy naaste volgelinge. Hy berei […]