Doelbewus

Lees Psalm 107:10-20. Maar in hulle nood het hulle na die Here geroep om hulp, en Hy het hulle bevry van hulle ellende (v 13, 19). Daar is dié wat hul bestemming misloop, Here. Hulle wat U miskyk, verby U soek na méér. Of U doodgewoon ignoreer. “Ons doen alles doelbewus,” verdedig hulle graag. Maar […]

Dwalend

Lees Psalm 107:1-9. Party was verdwaal in die woestyn, in ’n barre wêreld, en kon die pad na ’n bewoonde stad nie kry nie (v 4). Here, vir my is die aangrypende in die woestynverhale die manier waarop U vir die trekkers ’n tuiste was. Hulle het die skrapse sekerhede waaraan hulle gewoond was, verlaat […]

Die wrewel in u hart

Lees Psalm 106:40-48. Ter wille van hulle het Hy aan sy verbond gedink, en in sy groot liefde was Hy genadig (v 45). Dat U toe ’n weersin in u kinders gekry het, is sekerlik die onheilspellendste verslag wat oor daardie woestynreis ontvang is. Dit is moeilik om te glo, Here, dat U wat hulle […]

Nooit genoeg nie

Lees Psalm 106:16-39. Die volk het hulle verontreinig deur hulle optrede en het troubreuk gepleeg deur hulle dade (v 39). Van oudsher, Here, het dit geblyk dat God se kinders nie wonderlike voorbeelde vir húl kinders is nie. Nie die toonbeeld van onderlinge liefde, samewerking en godsvrug nie. Inteendeel. Hulle beveg die ander, haat mekaar […]

Sal ons ooit grootword?

Lees Psalm 106:13-15. Hulle het skaamteloos meer kos geëis in die woestyn, daar in die barre wêreld het hulle die geduld van God beproef (v 14). Here, ons kan eenvoudig nie wag nie! In hierdie tyd dat alles eintlik reeds gister moes gebeur het; dat ons jaag en gejaag word en daar geen ruimte meer […]

’n Ander storie

Lees Psalm 106:6-12. Ons het gesondig, net soos ons voorvaders, ons het verkeerd gedoen, ons is skuldig (v 6). Here, ons trek dikwels ons skouers op oor die sondes van ons vaders en steek ons hande blankskoon uit. “Hulle het mos bloot gehandel met die lig tot hul beskikking.” Sê ons. Maar, voeg ons graag […]

Beperkings

Lees Psalm 106:1-5. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig? (v 2). Here, hierdie taal – en sekerlik alle ander – het nie genoeg woorde om u grootheid te beskryf nie. Ons verval te geredelik in stokou clichés, of pleeg in gewaande kreatiwiteit allerlei […]

Murmureer

Lees Psalm 105:23-45. Toe hulle kos vra, het Hy kwartels laat kom en sy volk met brood uit die hemel versadig (v 40). Here, die ou verhaal oor Moses en Aäron het my, klein kind, groot woorde geleer: “Murmureer” onthou ek goed. Die ou volk wat oor alles gekla het – te min, te veel, […]

Dromertjie

Lees Psalm 105:12-22. Toe Hy hongersnood oor die land gebring het en al hulle kos laat opraak het, het Hy iemand voor hulle uit gestuur: Josef is as slaaf verkoop (v 16-17). Josef was dalk my eerste Kinderbybelheld, Here. Die jong man met die bont jas; die dromer. Sy pa se witbroodjie. Heimlik was hiérdie […]

Testament van trou

Lees Psalm 105:8-11. Hy hou sy verbond altyd in stand, die belofte wat Hy aan duisende geslagte toegesê het (v 8). Here, ek wonder deesdae oor my vergeetagtigheid; my sogenaamde swak geheue. Nee, dit is nie dat ek meer dikwels my sleutels verlê of dat mense se name my aanhoudend ontgaan nie. Dit is dat […]

Ons sing en speel vir U

Lees Psalm 105:1-7. Sing liedere, sing tot sy eer, vertel van al sy magtige dade (v 2). Loof die Here – almal, ja, álmal! Julle het tog gesien wat Hy doen én met hoeveel gesag. Julle ken immers sy Naam; julle weet van sy magtige dade. En, nee, julle hoef nie met jul hande te […]

Onverbeterlik

Lees Psalm 104:31-35. Ek wil tot eer van die Here sing so lank ek lewe, ek wil die lof van my God besing so lank ek daar is (v 33). Here, wat is daar vir my te doen as U dan alles klaargemaak het? Ek kan tog nie u handewerk verbeter nie. Ek kán probeer […]