Van die dood gepraat …

Lees Psalm 116:15. Vir die Here is die dood van sy troue dienaars geen geringe saak nie (v 15). Ons sal liefs nie hardop hieroor praat nie, nè, Here? Nee, stilbly is beslis die veiligste antwoord op dié opdringerige ou sakie. Gelukkig is daar genoeg ander lyke om oor te gesels: slagtings, pandemies, volksmoord … […]

Wat kan ek sê?

Lees Psalm 116:12-14; 16-19. Hoe sal ek die Here vergoed vir al sy weldade aan my? (v 12). Here, ek staan dikwels verleë voor mense wat goed is vir my; wat moeite gedoen het om te help; wat hul hande na my toe uitgesteek en wat hul hart oopgemaak het – en dikwels ook hul […]

Mens-tussen-mense

Lees Psalm 116:9-11. Ek het in U bly glo, selfs toe ek gedink het dit is klaar met my (v 10). Ag, Here, die lewe se nimmereindigende op-en-af druk my soms so neer dat ek nie kan asem kry nie. Daar is weinig wat onveranderlik is. Wat voorspelbaar genoeg is dat jy daarop kan peil […]

Sielerus

Lees Psalm 116:5-8. Ek moet nou tot rus kom, die Here het goed aan my gedoen (v 7). Here, in hierdie holderstebolder lewe kom ek skaars tot stilstand of ’n nuwe uitdaging of selfs krisis duik op. En dit is nie altyd so opwindend soos ek wil voorgee nie; dit word ’n uitmergelende besigheid; dit […]

Keer op keer

Lees Psalm 116:1-4. Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede (v 1). Here, daar is seker niks so bevredigend soos om te kan sê: “Ek het geleer dat …” nie. Of: “Proefondervindelik het ek vasgestel …” Soms moet ons wel met ’n skaam glimlag erken: “Deur skade en skande word jy wys […]

Hier is my stem …

Lees Psalm 115:9-18. Maar óns, ons prys die Here, nou en vir altyd! Prys die Here! (v 18). Demokrasie is ’n lomp, lawwe woord, Here, en ’n gevaarlike begrip in kerk en samelewing. Wêreldwyd word dit afgemaak: Om ’n kruisie te kan trek of te mag hand opsteek, vereis nie juis besonderse kennis of gesonde […]

Afgode – toe en nou

Lees Psalm 115:1-8. Wat húlle het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande (v 4). Here, die ou volk se geding met gode sorg – vreemd genoeg! – vir boeiende berigte. Haai, Here, hulle het so te kere gegaan oor die afgode! Hul ellendige geskiedenis met dié stomme goed verklap heelwat oor […]

Vrye gedagtes

Lees Psalm 114. Bewe, aarde, as die Here verskyn, as die God van Jakob verskyn (v 7). Hoe uitbundig, Here, is die dankbaarheid van hulle wat deur U bevry is! Hoe meer hulle daaroor praat, hoe triomfanteliker word die taal en hoe opwindender die metafore. Hoor dan net: die see wat sien en vlug; die […]

Genadige eenvoud

Lees Psalm 113. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hier onder alles sien? (v 5-6). Here, dalk is dit glad nie so moeilik om U na waarde te skat nie! Miskien is dit bloot ’n saak van goedgelowige wiskunde: Ons hier op aarde […]

Vrygewigheid

Lees Psalm 112:9-10. Hy gee mildelik vir die armes. Wat hy doen, is reg en blywend. Hy geniet hoë aansien (v 9). Here, dit lyk my dat vrygewiges nie juis oral ewe gewild is nie; hulle word altyd dopgehou. Nie besonder vriendelik nie, nie goedkeurend nie … Hoekom sou dit so wees? wonder ek soms. […]

“God voorsien!”

Lees Psalm 112:7-8. Vir slegte tyding is hy nie bevrees nie, hy is gerus, hy vertrou op die Here (v 7). Here, ek staan verstom oor diegene wat klaarblyklik kommerloos deur die lewe gaan. Nie onverskillig nie, nooit ongevoelig nie, bloot … onbekommerd. “Ek vertrou maar op die Here,” sê hulle graag. En klaarblyklik bedoel […]

Gunste en gawes

Lees Psalm 112:5-6. Dit is ’n goeie mens wat hom ontferm en wat uitleen en in al sy sake reg optree (v 5).  Ek is van kleins af gewaarsku, Here, dat ’n mens versigtig moet wees vir wie jy kosbare dinge uitleen. En hoe ouer ek word, en hoe groter die moontlike skade, hoe meer […]