Home » Junie » Ses voet is te vlak

Ses voet is te vlak

“Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie” (Joh 11:25-26).

Die Apostoliese Geloofsbelydenis wil nie ’n greintjie twyfel laat oor die werklike, liggaamlike dood van Jesus nie. Daarom voeg ons ná “gekruisig is” nie net die woorde “gesterf het” by nie, maar ook “en begrawe is”. Waarmee ons sê: So ernstig het God die wêreld, die sondige wêreld, opgeneem dat Hy sy Seun in die graf laat neerlê het. So het Hy die verderf van die wêreld in sy uiterste konsekwensie betree. Skynbaar gaan alles hier onder, ook die reddingsdaad van God. Tot onder in die graf. 

Martin Luther sê van Jesus se begrafnis: “Hier het die duiwel (oënskynlik) heerskappy oor God verkry; hier het die Lewe volledig doodgegaan; hier het die hemel hel geword, is die geregtigheid omgesit in sonde. Die hele wêreld is radikaal in die afgrond van totale verlorenheid gestort.”

Maar … deur die graf heen oorwin Christus juis die graf! Sy begrafnis maak alles anders, ook ons begrafnis. Ons graf verloor sy afgryslikheid. Want Jesus het gesê: “Elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie” (Joh 11:25-26). Nee, die duiwel het nie heerskappy oor God verkry nie; die lewe het nie (vir ewig) doodgegaan nie; die hemel het nie hel geword nie, en die geregtigheid is nie omgesit in sonde nie.

WeI, die ses voet van ons graf bly diep. Maar nie naastenby so diep dat God se reddingsdaad nie ook daar kan bykom nie …

So ernstig het God die sondige wêreld opgeneem dat Hy sy Seun in die graf laat neerlê het.

Jesus, dankie dat U my uithaal, ook uit die dood. Amen.

Johan Cilliers