Home » Februarie » Skyn bedrieg

Skyn bedrieg

“Ek is die Alfa en die Omega” (Op 22:13).

Wie heers oor die wêreld? Wie bepaal die gang van die geskiedenis? Wie hanteer die wissels vir die spore waarop die trein van die geskiedenis die toekoms tegemoetstorm?

As ʼn mens met ʼn menslike bril na die wêreld kyk, sou jy hieroor maklik kon twyfel: Wie het die mag in die hand wanneer die chaos en die sinloosheid dag vir dag om ons toeneem? Wie beheer die motorongeluk waardeur ʼn hegte huisgesin uitmekaargeskeur word? Wie is eintlik in beheer wanneer mense die aarde aftakel? Wanneer ruolie in die oseane van die wêreld gestort word en robbe en meeue, krewe en krappe in die olieslik na asem en lewe moet snak? Wanneer kernreaktors hulle dodelike gasse oor kontinente uitspoeg? Wanneer goedbedoelde vredespogings in bloed versmoor?

Oënskynlik is dit die Bose wat regeer, nie God nie. Maar skyn bedrieg. Die gang van die wêreldgeskiedenis word nié uiteindelik deur die Bose bepaal nie, ook nie deur hulle wat ons televisieskerms en dikwels ook ons bang gedagtes vul nie. Die toekoms rus ook nie in die hande van mense wat puik politieke programme opstel of blink ekonomiese insigte het nie – hoe belangrik dit ook al is. Nog minder word ons toekoms verseker deur die slaankrag van bomme of die staalkrag van kanonne.

Wie is dan in beheer? Ten spyte van alles wat in die lewe verkeerd loop, en waarvoor ons dikwels sélf verantwoordelik is, is dit Gód wat sy hande rondom alles het … en hou. Hy is die Alfa en die Omega, die Eerste en die Laaste, die Begin en die Einde (Op 22:13). Hy regeer … oor die verlede, die hede en die toekoms. Ook oor myne. En joune.

God regeer oor die verlede, die hede en die toekoms. Ook oor myne.

Vader van die eeue, ook my bietjie tyd pas in u plan. Amen.

Johan Cilliers