Home » Januarie » Slegs besoekers

Slegs besoekers

Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie (2 Tim 3:5).

In Amerika word die evangelie op baie maniere oor die televisie verkondig. Een metode is uitsonderlik en blykbaar ook die suksesvolste. Dit bestaan uit ’n soort “advertensie” vir die Here, ’n flits van enkele sekondes – meestal tydens spitskyktyd – wat ’n enkele, treffende waarheid probeer tuisbring.

Een van die advertensies lyk só: ’n Kerk kom uit; die diens is verby. Een van die “lidmate” klim in sy motor en sien dat hy deur ander motors vasgeparkeer is. Die een gefrustreerde vloekwoord na die ander rol oor sy lippe. Uiteindelik trek die ander motors weg, en die man kan ook sy ry kry. Wanneer hy met skreeuende bande wegtrek, sien jy ’n bordjie langs die plek waar sy motor gestaan het. Wat staan daarop? Visitors only.

Die boodskap is duidelik: Nie almal wat kerk toe gaan, is waarlik kerk van die Here nie. Hulle kan nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens ken hulle nie (2 Tim 3:5). Daarom gebruik hulle eerder kragwoorde.

Is jy ’n besoeker in die kerk, of deel van die ware gemeenskap van die heiliges? Het jou godsdiens krag?

Nie almal wat kerk toe gaan, is waarlik kerk van die Here nie.

Here, verander my van ’n besoeker in ’n inwoner. Amen.

Johan Cilliers