Home » Januarie » Soli Deo gloria!

Soli Deo gloria!

“Julle is die lig vir die wêreld” (Matt 5:14).

Die kerk is die sout vir die aarde. Dit is ook die lig vir die wêreld (Matt 5:14). Lig is nooit daar ter wille van die lig as sodanig nie. Lig openbaar eerder ander dinge, verlig die omgewing. Lig straal uit, word as’t ware opgelos in die donkerte … om juis die donkerte te verdryf. Die donkerte moet voor die lig wyk! Dit is onmoontlik dat ’n ruimte stikdonker kan bly as daar ’n lig skyn. Maar wanneer die ligstrale op ’n manier gekeer of bedek word, soos onder ’n maatemmer (5:15), neem die duisternis weer oor, herwin dit oombliklik die terrein waaruit dit verdryf is.

As lig vir die wêreld moet die kerk ook sekere dinge gesien laat word, dit openbaar maak. Soos die heerlike toekoms van die kerk: die nuwe stad Jerusalem. Hiervan kan die kerk nou reeds, in hierdie donker wêreld, getuienis aflê. Dit kan nie weggesteek word nie (5:14). Die kerk kan ook sigbaar maak dat ons altyd geborge kan voel weens God se teenwoordigheid by sy volk. Die lig wat van die kerk uitstraal, moet veral daartoe lei dat die Vader wat in die hemel is, verheerlik word (5:16).

Die kerk is daar, is lig, ter wille van die wêreld, ja, maar veral ter wille van die eer van God! Dis tog merkwaardig – mense sien die goeie werke wat die kerk doen, sien die lig wat van die kerk uitstraal – en verheerlik die Vader! Ons is dus deursigtig. Mense sien dwarsdeur ons … en sien die Vader.

Of, ons lewe kan so duister wees dat hulle Hom nie sien nie. Kom ons maak daarom die leuse van die Hervorming vandag ons eie: soli Deo gloria – Aan God alleen die eer.

Ons is deursigtig. Mense sien dwarsdeur ons … en sien die Vader.

Here, laat my kersie vandag u lig wees. Amen.

Johan Cilliers