Home » Maart » Teen die bose kringloop

Teen die bose kringloop

“En vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree” (Matt 6:12).

Die gebed om vergifnis van sonde (Matt 6:12) staan lynreg teenoor ’n drang om vergelding. Ons vra God hiermee nie om ons vyande uit te delg of oor te haal tot ons standpunt nie. Nee, ons vra God om aan ons vergifnis te skenk sodat ons hulle kan vergewe. Met hierdie gebed gee ons nie wraak en vergelding verder aan nie; ons hou op met die aangee van moordende kyke of woorde of dinamietkerse of handgranate na mekaar. Want die aflosstok van vergifnis is Christus self! Daarmee gee ons ook onsself. Ons vergewe nie maar net uit die verte en laat die ander maar aan hulle lot oor nie; nee, in ons kry vergifnis menslike voete en hande en oë en ore … soos Luther gesê het: Christene is “’n Christus vir ander”.

Natuurlik is dit geen eenvoudige oplossing vir alle probleme in die wêreld en spesifiek in ons land nie. Die stryd om vergifnis van jou vyand bly iets wat teen ons grein en ego ingaan. Die bose kringloop van onvergewensgesindheid dreig telkens om terug te keer … Want selfs wanneer ons onsself nie meer verengel nie en ons gesamentlike skuld bely, word ons nog nie engele nie. Ons wag meestal dat die ander persoon of groep die eerste stap van vergifnis moet gee. Ons hou die aflosstok van vergifnis vir onsself, of laat dit roekeloos val. Ons word keer op keer gediskwalifiseer.

Maar, dit verander niks aan die wonder van die vergifnis nie. Christus het eens en vir altyd (Heb 7:27) die offer gebring wat nodig was vir skuldvergifnis by God. Hieruit moet ons leef, die vergifnis telkens uit Gods hand ontvang.

Dat ons dit nog kan doen, is dalk die grootste wonder van genade, van vergifnis …

Ons hou die aflosstok van vergifnis vir onsself, of ons laat dit roekeloos val …

Here, maak my ’n instrument vir u vergifnis. Amen.

Johan Cilliers