Home » Maart » Tegniek van verontskuldiging

Tegniek van verontskuldiging

“Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie?” (Matt 7:3).

Die bede om skuldvergifnis in die Ons Vader-gebed (Matt 6:12) staan lynreg teenoor ons neiging om altyd die skuld op iets of iemand anders te pak. Sedert Adam vir Eva en Eva die slang beskuldig het (Gen 3:12-13), gebruik ons hierdie tegniek so graag! In die huwelik gee ons so maklik vir mekaar die skuld; ons speel so graag die “onskuldige” party in ’n rusie, sodat ons gerieflik alle blaam op die ander, die “skuldige” een, kan laai. Wanneer dinge by die werk skeefloop, is ons gou om die sondebok uit te wys. Wanneer sake in die politiek skeefloop, is ons gou om die skuld op die ander groep se rekening te plaas: die regses, die linkses, die regering, die opposisie, altyd dié wat anders as ons dink.

Ons is baie gou om ’n beskuldigende vinger na ander te wys – en daarmee weg van onsself. Die ander word die verpersoonliking van alles wat boos is. Hulle wat nie dink soos ons nie, is die duiwel in die vlees, die antichris in persoon. So vlieg die beskuldigings heen en weer. Ons verduiwel ons vyande, en verengel onsself.

En daarmee was ons, soos hedendaagse Pontius Pilatusse, ons hande in onskuld.

Jesus het gesê: “Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?” (Matt 7:3). Laat die Here die balk uit jou oog haal. En die splinter uit dié van die ander.

Ons verduiwel ons vyande en ons verengel onsself.

Here, hoe kan ’n blinde ’n oogoperasie op ’n ander uitvoer? Genees U my oë sodat ek met liefde na ander kan kyk. Amen.

Johan Cilliers