Toets vir vergifnis

“Julle moet julle vyande liefhê” (Matt 5:44).

Die opdrag om ander mense te vergewe, is in sommige gevalle makliker om uit te voer as in ander. As dit nie ’n groot en moedswillige misstap is wat iemand teen jou begaan het nie, as dit jou nie regtig seergemaak het nie, en veral as dit jou vriend is wat jy moet vergewe, is dit nie te moeilik nie. Maar, as die een wat jou te na gekom het jou vyand is, as hy of sy jou moedswillig seergemaak het … dan lyk die saak anders.

Juis hierin lê die ware toets vir vergifnis. Is ons bereid om mense wat ons lewe op ’n ingrypende, negatiewe manier raak van harte te vergewe? Is ons bereid om op te hou sê “’n oog vir ’n oog en ’n tand vir ’n tand” (Matt 5:38)? Dit kan die dronk bestuurder wees wat jou kind doodgery het, of die rower wat jou motor gekaap het, of die nalatige dokter wat jou gesondheid ’n knou gegee het, of die een wat jou in die verlede geboelie of verneder het. Kan jy hulle vergewe? Selfs al erken hulle nooit hulle foute nie? Selfs al word hulle nooit gestraf nie? Selfs al vra hulle amnestie?

Daar was ’n swart Christenleier wat wreed mishandel is en baie gely het onder Idi Amin, ’n voormalige diktator van Uganda. Maar deur God se genade kon hy Amin vergewe. Toe noem hy sy boek oor hierdie gebeure I love Idi Amin.

Net die wete dat God vir ons, wat sy vyande was en wat Hom so diep seergemaak het, so baie misstappe vergewe het, kan maak dat ons ander mense ook sal vergewe. Dat ons nie meer sal vergeld nie, maar werklik sal vergewe. Met ons hele hart. Sodat ons dalk ook eendag van mnr X of mev Y sal kan sê: “I love X”, “I love Y”, “I love …”

Slegs die wete dat God ons so baie vergewe het, kan maak dat ons ander mense ook kan vergewe.

Here, wat is ek anders as ’n vyand van God wat vergifnis ontvang het? Gee tog dat ek ook my vyande sal vergewe. Amen.

Johan Cilliers