Home » Februarie » Toutrek of triomf?

Toutrek of triomf?

Hy [God] het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer (Kol 2:15).

Baie mense dink, dalk onbewustelik, dat die verhouding tussen God en die Bose is soos dié tussen twee toutrekspanne. Soms wen die een span (God), soms die ander span (die Bose), en soms is dié twee ewe sterk.

Wanneer dit goed gaan in die wêreld, wanneer daar minder oorloë, rampe en siektes is, en veral as dit met mense sélf goed gaan, dink hulle God is aan die wenkant. As dit egter sleg gaan en die toekoms donker lyk, sien hulle God as die Een wat aan die kortste end trek. Dit voel vir hulle asof hulle as mense tussenin vasgevang is en heen en weer gepluk word in die wisselende triomf of neerlaag van die onderskeie partye. Hulle word in elk geval in dié kragmeting in hoogspanning gehou. En dikwels word dit ondraaglik.

So is dit egter nie! God trek nie tou met die Bose nie. Hy is die almagtige God. Hy heers oor alle tye en omstandighede. In Christus het God sy triomf oor die Bose baie duidelik gemaak. Die “toutrek” is finaal in sy guns beslis, ons mense ten goede. Die Bose mag wel nog ʼn vertoon van krag lewer, sy spiere wys en spoggerig die tou optel vir ʼn gewaande kragmeting, maar sy fut is uit.

Kolossense 2:15 sê Christus het elke mag en gesag ontwapen deur hulle (die bose magte) as gevangenes in sy triomftog mee te voer. Die Bose se mag is geknak en sy rug is gebreek. Hy kan ons nou nog seermaak, maar hy kan nooit wen nie. Ons is in die span van die Oorwinnaar.

Die Bose se mag is geknak en sy rug is gebreek.

Vader, so dikwels tree ek op soos ʼn slegte verloorder, terwyl ek in werklikheid meer as ʼn oorwinnaar is. Amen.

Johan Cilliers