Tuis

Halleluja-taal

Lees Psalm 149. Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars (v 1). Here, hoe moeilik verstaan ons dat “halleluja” nie ’n taal is waarmee ons gebore word nie. Wat nie vanself by ons mond begin uitborrel en nie sonder meer deel van […]

Ons lof aan U

Lees Psalm 148:11-14. Laat hulle die Naam van die Here prys, want sý Naam alleen is hoog verhewe, sy majesteit strek oor die aarde en oor die hemel (v 13). Halleluja, Here! sê die mense – en lig hul hande hoog en roep uitbundig: God is goed! Eindeloos is sy liefde! Prys sy Naam! Here […]

Heilige, handelende God

Lees Psalm 147:12-20. Hy het die sluitbalke van jou poorte sterk gemaak, jou inwoners geseën (v 13). In ’n tyd soos dié, Here, is die versekering dat U ons beskerm onontbeerlik. U moet tog herhaaldelik sê dat U ons oppas en ons behoorlik beveilig. Dat U mure om ons bou en snags sorg dat al […]

Dankie, Mamma!

Lees Psalm 147:1-11. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde (v 3). Here, dit bly vir baie mense vreemd dat “God” nie uiteraard met “onbeweeglik” rym en nie sonder meer “mag” en “krag” as sinonieme het nie. Dat u denke en optrede eerder met “sag” en “teer” ooreenkom. Soos een vir wie […]

Net U, Here …

Lees Psalm 145:14-21. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is (v 14). Ag, Here, daar kom ’n dag dat slimmigheid ophou en ingeligtheid sy einde bereik. Dat moeë oë stom opkyk na die berge wat op hulle wil val; die heuwels, asof dié hulle reeds bedek. Wie sal […]

Die mense praat oor U

Lees Psalm 145:1-13. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade (v 4). Here, U wat alles hoor, U sal weet hoe die mense oor U praat. Wat hulle alles kwytraak en hoe hulle eenvoudig álles van U weet. U wil en werke, u hart lê vir hulle oop en […]

Ons seuns en ons dogters

Lees Psalm 144:12-15. Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebeitel soos vir ’n paleis (v 12). Hulle lê ons na aan die hart, Here: ons seuns en ons dogters. U, van almal, sal mos weet wat jou kinders vir jou is en hoe jy oor […]

U, uit die hoogte …

Lees Psalm 144:5-11. Strek u hand van bo af uit, bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge (v 7). Here, soms is daar geen uitweg nie en geen plan wat werk nie. Redenasies en debatte kry dit nie reg nie; ultimatums word geïgnoreer; vingerswaaiende dreigemente maak g’n hond haaraf […]

My vaardighede

Lees Psalm 144:1-4. Geloof sy die Here, Hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg (v 1). Here, ek is vandag op vele gebiede bekwaam. Danksy U. Ek kan dinge doen omdat U my dit geleer het. Ek kan dinge draai en pas; U het my […]