Tuis

’n Geloof wat oorwin

Lees 1 Johannes 5:1-6. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? (v 4-5). “Geloof ” is ’n groot woord. Daar word baie dinge, kragtige dinge, regstreeks daaraan gekoppel. Ons […]

’n Nuwe lied

Lees Psalm 98. Sing tot eer van die Here … speel op die lier en sing (v 5). Lofliedere was nog altyd een van die maniere waarop gelowiges kon dankie sê. “Halleluja!” en “prys die Heer!” het gemeenplaas geword waar God se eer besing word. Dikwels is daar ’n spesifieke rede waarom ’n bekende en […]

Ons God …

Lees Handelinge 10:44-48. “Hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang” (v 47). Dit is moeilik begrypbaar dat God se mense se hart en hande destyds so tóé was wanneer hulle oor Hom gedink het. Óns God, sê hulle – en dan is daar ’n harde, eksklusiewe, uitsluitende klank in daardie ons. Dít […]

Baie vrugte

Lees Johannes 15:5-8. “My Vader word juis daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra …” (v 8). Dit word toe uiteindelik agt verse in die Johannesevangelie waarin Jesus, duidelik en herhalend, hierdie bekende boer-wingerdstok­lote-prentjie teken. Die vrugte daarby voeg, asook die teenstelling daarvan: die vrugteloosheid. Hy trek die gevolge van laasgenoem­de deur tot by die […]

Verbondenheid

Lees Johannes 15:1-4. “Julle moet in My bly en Ek in julle” (v 4). Daar is sekerlik geen ander geleentheid waar Jesus ’n duideliker prentjie van die verbintenis tussen sy Vader, Homself en sy navol­gers skets nie. Selfs ons, eeue later, kan dit begryp. Die beskrywing is skerp en op die man af. Skerp, en […]

’n Volgorde

Lees 1 Johannes 4:17-21. Ons het lief omdat God ons eerste liefgehad het (v 19). Dit is hopelik reeds in almal se gemoed uitgeklaar: God het ons lief en daarom het ons Hom lief. In hierdie grondreël is geen sprake daarvan dat ons God se liefde moet verwerf of verdien nie, geen ruimte vir meningsverskil […]

Hoe lyk God?

Lees 1 Johannes 4:11-16. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons (v 12). Jesus het op ’n keer aan sy dissipel Filippus gesê: “Wie My sien, sien die Vader” (Joh 14:9). Van hier kom onder meer ook gelowiges se troostende sêding onder mekaar: Jesus het God […]

Liefde

Lees 1 Johannes 4:7-10. Werklike liefde is dit: nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat Hy aan ons bewys het (v 10). Gelowiges smous graag met hierdie woord – liefde. Soms roem hulle daarop; dikwels voel hulle vaagweg skuldig vanweë hul ge­brek daaraan. Meestal beleef ons, die gelowiges, dit […]

God is goed!

Lees Psalm 22:25-32. Die nageslag sal Hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag (v 31). Hoe sal ons kinders weet van die goeie God? En hul kinders se kinders? Eenvoudig, sal jy sê: Hulle sal dit by ons hoor. Dit is tog logies: Die getuienis aan ons nageslag oor […]

Hindernisse

Lees Handelinge 8:26-40. “Hier is water. Wat verhinder dat ek gedoop word?” (v 36). Dit is die einste Filippus vir wie Jesus gesê het Hy en sy Vader is een, wat nou aangesê word om na ’n spesifieke stil pad te gaan en daar ’n man op ’n wa in te wag. En beveel word […]

Almal

Lees Johannes 10:16-18. “Ek moet hulle ook lei” (v 16). Maar wag, daar is nóg! Nóg skape, en in ’n ander kraal. En hulle is ook Syne. Is dit nou nie ’n interessante mededeling nie. Ja, en dalk ont­hutsend vir diegene in die bekende trop wat so graag praat van ons Herder. Dié wat maklik […]

Eienaarskap

Lees Johannes 10:11-15. “Ek ken my skape, en my skape ken My” (v 14). Vir dié wat dit nog nie weet nie, bevestig Jesus hier sy verhouding met sy volgelinge. En Hy doen dit in ’n taal wat hulle almal verstaan, onder meer omdat hulle almal Psalm 23 ken. Net om seker te maak hulle […]