Tuis

Hier is my voete

Lees Psalm 18:31-35. Hy maak my voete soos dié van ’n ribbok; op hoë plekke laat hy my stewig staan (v 34). Dit is wonderlik, Here, dat u pad volmaak is, want nou het ek ’n roete wat ek sonder skroom kan volg. Dit is wonderlik, Here, dat u woord suiwer is, want so het […]

Hier is my hande, Here

Lees Psalm 18:21-30. U betoon U getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, rein teenoor die reine (v 26-27). Here, u reddende hand het my weggeruk uit ’n bose greep en my by “Skoonbegin” neergesit. Nou kan ek weer rustig word – sonder om gedurig oor my skouer te loer en sonder om die […]

Hiérdie keer …

Lees Psalm 17. Elke stap van my was vas op die koers wat U aangewys het. My voete het nie daarvan afgewyk nie (v 5). Here, ek sweer: Hiérdie keer is my hande skoon! En U weet dit, want U het mos self kom kyk. Wanneer ek slaap, en U onbevange my doen en late […]

Die meetsnoere

Lees Psalm 16:5-11. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is (v 11). So hét alles toe uitgewerk, nè, Here? U het ver vooruit gesien – veel verder as wat ek kon dink of droom – en toe het U die tentpenne […]

Die enigste God

Lees Psalm 16:1-4. Ek het vir die Here gesê: “Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U” (v 2). Soos altyd, Here, sing ek hierdie lied vanuit die veiligheid van my skuilplek. Soos altyd staan ek vas en stewig by U, en vanaf hierdie stoere rots kan ek roep: […]

Ek kwalifiseer nie

Lees Psalm 15. Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? (v 1). Hoe bevoorreg is hulle wat by U tuis mag wees, Here! God se gaste … Dink net, hulle kan dit oor en oor vir hulleself sê en, tipies mens, trots aan almal […]

Dwaasheid

Lees Psalm 14. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie één nie (v 3). Dit is ironies dat ek my oor ander mense se dwaling verlekker, Here, eintlik belaglik. En oneerlik, want ek is nie anders as hulle nie. Ek hou my maar so vroom, […]

Maak u stem dik, Here!

Lees Psalm 12. Maar die Here sê: “Die swakkes word mishandel en die armes kla. Daarom gryp Ek nou in en gee uitkoms aan dié wat daarna smag” (v 6). Here, kan ’n mens niemand meer glo nie? Het almal dan nou begin lieg? Vandag sê hulle dié ding, môre pas hulle weer hul storie […]

Onder u vlerk

Lees Psalm 11. Ek skuil by die Here (v 1). Ek kruip weg by U, Here, en daarom ontstel dreigemente my nie. Mense wat knaend waarsku: “Pasop vir dié!” en vol besorgdheid maan: “Wees versigtig vir daai!” kan maar gerus wees: Die Here is my skuilplek. Dit is nie dat ek nié van die gevare […]

Ons ken U

Lees Psalm 10:12-18. U het die gesmeek van die hulpeloses gehoor, Here. U gee hulle nuwe moed. U verhoor hulle gebed (v 17). Here, waar kom die goddeloses daaraan dat U nie omgee nie? Wie het hulle wysgemaak dat U u kinders ignoreer? Is dit omdat hulle U nie ken nie dat hulle U nie […]