Tuis

Liefde, onbeperk

Lees Efesiërs 3:14-21. Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe (v 20-21). Paulus se gebed vir die gemeente in Efese bring lof aan God se onoortreflike goedheid. Die hele gebed is deurspek met […]

Dwaasheid

Lees Psalm 14. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie één nie (v 3). Nee, dié psalm is nie ’n belangrike uitspraak vol verdoemende dogmatiese oordeel nie. Hier is geen hovaardigheid of beterwe­terigheid nie. Dit is ’n doodgewone waarneming deur ’n doodge­wone mens. Hy sê […]

Só lyk mag

Lees 2 Samuel 11:1-15. Sy was ’n baie mooi vrou … “die vrou van Urija die Hettiet” (v 2-3). “In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak …” (v 1) het een koning tuis gebly. Sy eie dingetjies gedoen, sy middagslapie geniet, op die paleis se dak gaan rondstap, […]

Toekykers

Lees Psalm 23. U laat my by ’n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk (v 5). Hoeveel maal kan ’n mens hierdie geliefde psalm lees voordat jy daarvoor moeg word? Selfs sewentig maal sewe keer? Ja, ons het dit al vroeër vanjaar gelees. Nee, ons is nog nie daar­voor moeg nie en sal waarskynlik […]

Die arme herders

Lees Jeremia 23:1-6. Julle het my skape uitmekaargejaag … hulle nie opgepas nie, en daarom … (v 2). Herders het dit nie maklik nie. Bloot die feit dat skape ’n oppasser nodig het, wys dat hulle … wel, skape is. Geneig tot rondloop, wegloop. Afhanklik vir alles – behoorlike weiding, water op die regte tyd, […]

Net ’n greintjie

Lees Markus 6:53-56. Die mense (het) … Hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soom van sy klere mag raak (v 56). Dit is nou, twee duisend jaar later, steeds ’n bekende prentjie: dié van siekes op draagbare by die verskillende plekke waar Jesus was of waarheen Hy op pad was. Hulpelose […]

Net een kyk

Lees Markus 6:30-34. Hulle was soos skape wat nie ’n wagter het nie (v 34). Dit was soos ’n sirkus, veral daar aan die begin: Al wat leef en beef – siekes, behoeftiges, veral dalk nuuskieriges – het agter Jesus en sy dissipels aan gegaan. Markus vertel daar was so ’n gedurige gedrang dat Jesus […]

Vroeër, en nou

Lees Efesiërs 2:11-22. Julle wat vroeër ver van God gelewe het, het nou naby gekom deur die bloed van Christus (v 13). Elke mens se storie bevat minstens hierdie twee hoofstukke: die een gemerk “vroeër”, en ’n ander met die opskrif “nou”. Verlede en hede. Dikwels is die strekking van ons lewensverhaal dat dit vroeër […]

Nalatenskap

Lees Psalm 89:19-38. Ek, die Heilige, het ’n eed afgelê, en my woord aan Dawid sal ek nie verbreek nie (v 36). Dawid was ’n geliefde koning – daaroor bestaan geen twyfel nie. Tydens sy bewindsjare in Israel het sy mense hom vereer. Hulle was dankbaar om hom te hê, hul begaafde koning wat opsigtelik […]

Huisbouer

Lees 2 Samuel 7:1-14a. “Ek maak aan jou bekend dat Ek vir jou ’n koningshuis gaan vestig” (v 11). Dawid wil doen wat die Here se dankbare kinders graag doen: Hy wil op ’n tasbare manier dankie sê. Wat is meer tasbaar as ’n huis? Vir Dawid is dit logies. Hy vind dit skreiend dat […]

Beloftes, beloftes …

Lees Psalm 85. Waarlik, uitkoms is naby vir dié wat Hom dien (v 10). Dit is motiveringsprekers en opwekkingspredikers en beroeps­troosters se ou laai dié. Hulle sal sê: Byt net vas, daar is beter dae om die draai. Ja, almal weet dinge gaan maar goor hier rond, maar die gety is aan ’t draai. Glo […]

Sonskynnuus

Lees Amos 7:7-15 Hy het vir my gesê: Gaan tree as profeet op (v 15). Dit is ’n eenvoudige les wat Amos, die amateurprofeet, moes leer: Moenie die hoëlui met die waarheid konfronteer nie. Geen mens hou van nuus wat hulle negatief raak nie. Almal verkies ’n son­skyntyding. Al is dit nie die waarheid nie. […]