Tuis

Ereplekke

Lees Markus 10:35-45. “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees” (v 43). “Hubris” word in woordeboeke as “aanmatiging” omskryf, “on­beskaamdheid” – en daar is geen beter tipering vir hierdie twee dissipels se optrede nie. Boonop tree hul tien maters ook tot die “kompetisie” toe, en dit kos Jesus hard praat. […]

Hoëpriesters

Lees Hebreërs 5:1-10. Elke hoëpriester is ’n mens … Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwalendes (v 1-2). Ons weet uit die staanspoor waarop dié beredenering gaan uit­loop: Jesus is die groot Hoëpriester. Só verklap verskeie Bybelver­talings dit in die opskrif van hierdie hoofstuk. Maar voorafkennis ofte nie, die troos is enorm. Die […]

Dansmusiek

Lees Psalm 104:1-9. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind … (v 3). Hier begin ’n loflied wat uiteindelik vyf en dertig verse sou be­slaan. ’n Jubellied wat van begin tot einde sê: “Ek wil die Here loof!” Dié lofuitings het nie brieke nie, en selfs gesoute Bybellesers sal ’n […]

Ek is jammer

Lees Job 38:34–39:2. “Kan jy …?” (38:34). Die res van die Goddelike vraesessie in hierdie hoofstuk bestaan uit dié soort vrae, waarmee Job behoorlik op sy plek gesit word. “Kan jy …?” word ’n herhalende refrein. En, soos maar met hierdie soort vrae, word geen antwoord ver­wag nie. Daar ís trouens geen antwoord anders as […]

Neerbuig

Lees Job 38:1-7. “Ek sal vra, antwoord jy My” (v 3). So word die rolle omgekeer. Die bordjies verhang, kan jy maar sê: Jy het nou klaar jou vrae gevra, sê die Here vir Job, nou is dit mý beurt. “Waar was jy toe Ek die aarde se fondamente gelê het … daardie oggend toe […]

Elke dag

Lees Psalm 90:12-17. Leer ons ons dae so gebruik dat ons wysheid bekom (v 12). Hierdie bidder – wat pas gesug het dat ’n mens maar sewentig jaar lank leef, of dalk tagtig, én dat ons jare soos ’n gedagte by ons verbyskiet – pleit nou dat die Here hom moet leer om sy lewe […]

Waar is Hy regtig?

Lees Amos 5:10-15. Julle moet haat wat verkeerd is, julle moet liefhê wat goed is, julle moet opkom vir die reg in die howe (v 15). Amos beskryf in skerp taal die Here se ontsteltenis oor sy soge­naamde kinders se ongeërgde omgang met reg en geregtigheid. Hy weet goed dat dit hulle nie ’n duit […]

Die Here se wil

Lees Amos 5:6-7. Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe! (v 6). Ons word geleer om ook so te bid, om ons Vader te vra om sy wil te laat geskied. Dit is moeilik om dit te bid. Boonop raak sake oneindig ingewikkeld wanneer ons gebed wel verhoor word. Moenie ’n […]

Swaar dra

Lees Markus 10:17-31. Jesus het na hom gekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: “Net een ding kom jy kort” (v 21). Hy was klaarblyklik ernstig met sy vraag, hierdie jong man wat vir Jesus kom vra het hoe hy die ewige lewe kan verkry. Markus vertel hoe hy aangehardloop gekom het, op sy […]

U oë

Lees Hebreërs 4:12-16. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë (v 13). My God, my God, waar kruip ek weg? Só wil ’n mens uitroep as jy hierdie uitspraak van die Hebreër­skrywer lees. Dit is erg genoeg dat God se woord, […]

“My God, my God …?”

Lees Psalm 22:1-15. U het my die eerste lewenslig laat sien, my veilig laat rus aan die bors van my moeder (v 10). Die wysie waarop hierdie psalm gesing moet word, só lui die aan­duiding aan die begin, is: “Die wildsbok van die daeraad”. Ek sou wat wou gee om dié melodie te kon hoor. […]

Waar is U?

Lees Job 23:1-9, 16-17. “As ek maar geweet het waar om God te vind, sou ek … my saak voor Hom lê … probeer verstaan wat Hy vir my wil sê” (v 3-5). Meer kere as wat ons sal wil toegee, heet ons ook Job. Ons, die gelowiges, die vromes, wat gans te gereeld na […]