Tuis

Vergewe U dít?

Lees Eksodus 20:12-17. “Jy mag nie … begeer nie” (v 17). Die tweede helfte van die Tien Gebooie begin klaarblyklik by die vyfde gebod (al gee die vierde gebod reeds ’n aanduiding van hoe God hieroor dink deur die medemens – seuns en dogters, die werkers en die vreemdelinge wat by jou is – en […]

Vrygemaak!

Lees Eksodus 20:1-11. “Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het” (v 2). Dit is Hy wat hier praat, die God van bevryding. Daarom is daar geen kwessie nie: “Jy mag naas My geen ander gode hê nie” (v 3). Dit sou die deurlopende tema vir […]

Op die berg

Lees Markus 9:2-9. Toe sê Petrus vir Jesus: “Rabbi, dit is goed dat ons hier is. Laat ons drie hutte bou …” (v 5). Petrus word, ten spyte van sy ellendige fout ses dae tevore, deur Jesus bergop geneem. Saam met twee ander uitverkorenes, Johan­nes en Jakobus, sou hy op daardie berg dinge sien en […]

Wat mense wil hê

Lees Markus 8:31-38. “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg …” (v 34). Petrus reken dat Jesus se lydensweg totaal onnodig is. Jesus maak hom stil en noem hom selfs “Satan” (v 33), die een wat net sê wat mense wil hoor. Jesus stippel die […]

Geloofsheld

Lees Romeine 4:13-25. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo … (v 18). Prysenswaardig, Abraham se geloof. Volgens Paulus is dit die rede vir die vryspraak wat dié ou vader-van-vele van God ontvang het. Dit is wonderlik om weer eens te hoor, hard en duidelik, dat die onderhouding van […]

Almal moet weet

Lees Psalm 22:26-32. Die nageslag sal Hom dien, en hulle sal van die Here vertel aan die volgende geslag (v 31). Dankiesê is veel meer as ’n privaat gebed of ’n openbare gedruis. Dit is ’n daad, of ’n reeks dade. Dankbaarheidsdade. Dankiesê is eintlik dankiedoen. Die psalmdigter weet dit alte goed, en daarom maak […]

Dankiesê

Lees Psalm 22:23-25. Die nood van die hulpelose het Hy nie … gering geskat nie … (v 25). Dit was van altyd af die roepende Godskinders se vernaamste be­geerte: dat God hulle hoor wanneer hulle Hom roep. Dat Hy hul nood ernstig opneem. Dat Hy só ernstig daaroor voel dat Hy daad­werklik ingryp. Klaarblyklik is […]

Naamgewer

Lees Genesis 17:15-16. “Jy moet jou vrou nie meer Sarai noem nie. Haar naam is nou Sara” (v 15). Toe kry ook sý ’n nuwe naam, Abraham se vrou. Sarai word Sara. Ook dit is ’n hoorbare teken van God se vaste verbintenis met die Abrahamgeslag. Sy sal immers – só belowe Hy, die Naamgewer […]

Verbintenis

Lees Genesis 17:1-7. “Dit is ’n blywende verbond: Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag” (v 7). Die Here se verbintenis met sy kinders berus nie op hul vroom­heid of getrouheid of godsvrug nie. Hy is aan sy kinders verbind omdat Hy so sê. Omdat Hý hierdie verbintenis met hulle […]

Tyd vir die koninkryk

Lees Markus 1:14-15. Hy het gesê: “Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom” (v 15). Die Doper verdwyn van die toneel, sy padmakerwerk is voltooi. Die Een vir wie hy die pad geskraap het, tree nou op die voorgrond. Die tyd het aangebreek. Dit sou ’n tyd word wat die […]

Woestyntyd

Lees Markus 1:12-13. Net daarna het die Gees Hom weggevat die woestyn in … (v 12). Die triomfantelike belewenis by Jesus se doop word onmiddellik ge­volg deur veertig dae in die woestyn. Die gewaarwording van ’n oop hemel word summier gekompliseer deur die Satan se versoeking. Só sou dit deur Jesus se hele aardse lewe […]

Die oop hemel

Lees Markus 1:9-11. Net toe Hy uit die water kom, het Hy die hemel sien oopskeur en die Gees soos ’n duif na Hom toe sien neerdaal. Daar was ook ’n stem uit die hemel … (v 10-11). Daar is baie maniere waarop die verskillende Bybelskrywers die liefdesdade van die Skepper aan sy skepsels beskrywe. […]