Tuis

’n Nuwe toekoms

Lees Psalm 102:13-18. U sal ingryp en U oor Sion ontferm, want die bestemde tyd het aangebreek, die tyd om hom genadig te wees (v 14). Dit is nie die begeerte na die roem van ’n geloofsheld wat my nou na iets méér laat verlang nie, Here. Nie die sug na leierskap of status nie. […]

Gebed van ’n kragtelose

Lees Psalm 102:1-12. Here, luister tog na my gebed, hoor tog my geroep om hulp! (v 2). Here, die mense sê ek word maerder. En dié wat my ’n paar maande laas gesien het, vra kliphard: “Hoe het jy dan so grys geword?” Wat moet ek hulle antwoord, Here? Kan ek hulle reguit sê waar […]

Voor my eie deur

Lees Psalm 101. Ek wil my daaraan wy om opreg te lewe (v 2a). Haai, Here, kyk waar trek die lewe al! En ek het nog nie naastenby bereik wat ek aanvanklik in my visier gehad het nie. Ek het baie planne gehad, soveel goeie idees. Nee, dit is nie dat ek nou reeds moed […]

Juig, al wat leef!

Lees Psalm 100. Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam (v 4). Juig voor die Heer! Kom staan voor Hom met ’n lyf vol lag – ingehoue lekkerte én uitbundige skatering. Hý is die Here! Die vrolike God is óns God; sy vreugde is ons behoud, sy […]

Om U beter te ken

Lees Psalm 99. Prys die Here ons God, buig voor Hom op sy heilige berg, want die Here ons God is heilig (v 9). Here, hoe wens ek vandag dat ek U beter kon ken … Dat ek ’n lid van u ou volk kon wees. Dat ek ook woorde soos “gerubs” en “Sion” sonder […]

Liedere uit u wêreld

Lees Psalm 98. Juig tot eer van die Here, almal op aarde, wees vrolik, juig en sing! (v 4). Die liedere wat ons oor U sing, Here – oud of nuut – weerklink hopelik tot in die uithoeke van die aarde. Ons wil seker maak dat álmal dit hoor; die hele wêreld moet daarvan kennis […]

Alleen op die troon

Lees Psalm 97. U, Here, is die Allerhoogste oor die hele aarde, hoog verhewe bo alle gode (v 9). Die Here ons God is groot! Hý swaai die septer; Hý dra die swaard. Hy alleen is op die troon. Die kruin van die golf is sy speelplek; op afgeleë eilande voel Hy tuis. Onnaspeurbaar is […]

Vir die wêreld, ’n nuwe lied

Lees Psalm 96. Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot eer van die Here, almal op aarde! (v 1). Here, ek het agtergekom dat ’n nuwe lied aandag trek. As daar dus vir U só ’n lied gesing word, sal dit ook so wees: Mense sal dit oraloor hoor; dit reik […]

Verbrande hout

Lees Psalm 95:8-11. “Veertig jaar lank het Ek ’n weersin in daardie geslag gehad, Ek het gesê: ‘Hulle is ’n moedswillige volk, hulle wil my paaie nie ken nie’” (v 10). As ons maar wou luister, Here; as ons net ons oë wou oopmaak; as ons nie ons ore gesluit het vir u waarskuwings nie; […]

Kom laat ons sing!

Lees Psalm 95:1-7. Laat ons na Hom toe gaan met lof, laat ons Hom toejuig met lofsange (v 2). Kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde; kom, kinders, besing met ’n vrolike stem. Dogters van Sion: Prys die Heer met blye galme! Juig, al wat leef, juig voor die Heer; juig, aarde: Ere aan God! […]

Tot hiertoe

Lees Psalm 94:16-23. Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my regop gehou, Here (v 18). Here, op die pad wat U my wys, kom ek meer moeilikheid teë as waarop ek gereken het. Trouens, ek is meestal onvoorbereid op die felheid en venyn; die agterbaksheid van teenstanders en kwaadpraters. Meer […]

Leer my …

Lees Psalm 94:12-15. Dit gaan goed met die mens wat deur U opgevoed word, Here, vir wie U onderrig in u woord (v 12). Here, ek het dikwels – altyd – ’n behoefte aan u stem. Juis nou: Dat U my sal leer, sal onderrig in u weë. Dat ek die uitgemerkte padkaart vir my […]