Dit is alles waar en geldig

Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mense,
gekruisig word, en op die derde dag opstaan (Lukas 24:7).

Indien ons vir geloof in Jesus se opstanding aangewys is op die woorde en getuienis van ‘n klompie eenvoudige vroue, aldus Lukas, is die vraag natuurlik: “Wat was hierdie getuienis?”

Watter boodskap bring hulle in Lukas 24:1-12 terug vanaf die leë graf? Ja, waarvan was die leë graf self ‘n teken?

Lees verder >>

Geloof wat sy woorde onthou

Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en
al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel (Lukas 24:8).

Lukas 24: is die eerste van drie verhale oor die opstanding van Jesus.

In ‘n sin stel die verhaal oor die vroue by Jesus se graf die breë lyne of kontoere waarbinne Lukas oor die opstanding van Jesus skryf.

Lees verder>>

Swaarkry maak ons taai

Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop (Romeine 5:3-4).

In Romeine 5 is daar sprake van ‘n derde aangrypende vrug of gevolg van God se vryspraak in Christus.

Dit is dat ons as gelowiges ons mag verheug in die swaarkry (Rom 5:3) – dit wil sê, in al daardie dinge wat lyding en wroeging, wanhoop en moedeloosheid, ja, selfs woede en opstand veroorsaak en waarmee ons sukkel om dit te verstaan.

Lees verder >>

Toegang tot die genade

Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot
hierdie genade waarin ons nou vasstaan (Romeine 5:2).

Volgens Paulus in Romeine 5 is daar ‘n tweede vrug wat groei uit die feit dat God ons deur Christus se dood vrygespreek en vrygemaak het van skuld en sonde.

Dit is dat ons, in sy woorde, nou deur die geloof vrye toegang het tot die genade waarin ons vasstaan (Rom 5:2).

Lees Verder>>

Vrede tussen ons en God

God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus (Romeine 5:1).

Dit is gepas dat ons in die aanloop tot Goeie Vrydag sal kyk na wat Paulus in Romeine 5 die vrug van God se vryspraak noem.

Want dít is presies wat deur Jesus se kruisdood gebeur het: God het die skuldige mensdom vrygespreek, die las van sonde en skuld wat so swaar op ons rus, eens en vir altyd verwyder.

Lees verder >>

Ruimtes maak saak

Dit gaan goed met mense vir wie u huis ‘n tuiste is:
hulle hou nie op om U te prys nie (Psalm 84:5).

Ek onthou nog goed toe ek die eerste maal die belang van ‘n gesellige en warm ruimte vir die belewing van egte ontmoeting en geloofsgemeenskap ontdek het.

Dit was ironies genoeg in Denemarke tydens die negentigerjare.

‘n Vriend in Arhus, tweede grootste stad in Denemarke, het my die kerk gaan wys waar hy destyds as studenteleraar gewerk het.

Lees verder >>

Bereid om jou foute te erken

Ja, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus (Psalm 51:5).

Om heilig te lewe soos wat die Bybel ons vermaan, beteken – soos ons gister gehoor het – dat ons as gelowiges dit sal waag om ánders te leef.

Één manier om anders te leef en só nader te kom aan die Bybelse ideaal van heiligheid, is om altyd bereid en grootmoedig te wees om jou foute en oortredings te erken.

Openlik te sê en te bely dat jy drooggemaak het.

Lees verder >>

Om heilig te wees

Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is,
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees (1 Petrus 1:15).

In die Bybel word ons meermale gemaan om soos God heilig te wees (Lev 19:2; 1 Pet 1:15).

Dit is ons roeping. Daartoe is ons wat in Christus glo, bestem – om as sy kerk sonder vlek of rimpel, heilig en onberispelik met Hom te leef (Efes 5:27).

Maar wat beteken dit om heilig te wees?

Lees verder >>

Dit moet tog méér wees, of hoe?

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom,
van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou,
hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys (Handelinge 2:46).

Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het,
sodat ons nie dalk wegdrywe nie (Hebreërs 2:1).

Susan Groves, ‘n Anglikaanse priester en sielkundige wat wyd lees en graag leer van ander tradisies, stuur dié week haar gedagtes oor lydenstyd aan ‘n paar vriende.

Die stuk laat ‘n mens diep nadink oor die erns waarmee ons as Christene die lydenstyd sien en vier.

Lees verder >>

‘n Weerklank van God se liefde

Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan,
en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God (Efesiërs 3:19).

Liefde bly een van die mees misbruikte terme van ons dag.

Mense praat maklik daaroor, dikwels in onrealistiese en hoogs sentimentele terme, asof hulle presies weet wát dit beteken en hóé dit werk.

Dít terwyl die ware liefde waartoe die evangelie ons aanmoedig, ‘n moeisame weg kan wees – een wat lynreg téén ons natuurlike sentiment en gevoelens ingaan en ook groot opofferings vra.

Lees verder >>

1 127 128 129 130