‘n Tragiese dwaasheid

In die dwaas se oë is sy eie pad die regte; wie wysheid het, luister na raad. ‘n Dwaas wys dadelik dat hy beledig voel; ‘n verstandige mens laat nie blyk dat hy gekrenk is nie (Spreuke 12:15-16).

Dié week hoor ek dié aardige maar betroubare storie uit die politieke binnekringe.

Oor ‘n politikus wat beskuldig word van verskeie dade van korrupsie. Ook van verskeie ander verdink word. En tog soos ‘n neet aan sy eie posisie en opinie bly klou en traag is om enige aanklagte teen hom te erken of te laat ondersoek. Lees verder >>

Die geheim van volwassenheid

Dan sal ons, sy kerk, soos ’n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus … Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam (Efesiërs 4:13,15-16).

Dit is maklik om te sê dat volwassenheid – dit is daardie vermoë om jouself met al jou beperkings en gawes te aanvaar – die geheim van gesonde en gelukkige verhoudings is.

Maar wat is die geheim van egte volwassenheid? Hoe bereik ons daardie punt of oomblik waar ons onsself kan aanvaar soos ons is, gemaklik en vergenoegd kan raak met ons gawes, ook met ons swakhede en beperkings? Lees verder >>

Die geheim van gesonde verhoudings

Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het (Efesiërs 4:7).

Iemand raak onlangs weer ‘n ou maar groot wysheid kwyt.

Hy noem naamlik dat gesonde verhoudings, hetsy met vriende, familie of ‘n vreemdeling, altyd ‘n bepaalde volwassenheid verg.

By die eerste aanhoor klink sy woorde na ‘n eenvoudige en maklik haalbare resep. Net ‘n bietjie volwassenheid – en wie kan dit nie bereik nie (ouer word waarborg dit tog?) – en siedaar: Alles werk klopdisselboom! Lees verder >>

Die vuur van God se vergifnis

Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af (Psalm 16:5)

In die huweliksformulier van een van die kerke, is daar ‘n sin wat my deur die jare altyd geraak, bygebly en getroos het.

Dit is die opdrag aan die egpaar om te leef uit dit wat Christus aan hulle geskenk het.

Die opdrag is troosryk, want dit beteken dat ons in die huwelik – ook in ons ander verhoudings – nooit totaal weerloos, alleen en hulpeloos is nie. Want daar is dinge wat Christus aan ons skenk wat ons kan dra en beskerm, waaruit ons met hoop en vertroue kán en móét gaan leef. Lees verder

Oopoog in nederige toewyding.

Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is … Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die gemeente liefgehad het en sy lewe daarvoor afgelê het … Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame (Efesiërs 5:22, 25 en 28).

Die groot resep vir ‘n gelukkige huwelik of vaste verhouding is in Paulus se vermanings hieroor aan die gemeente in Efese vervat (Efes 5:21-32).

Soos baie in daardie tyd, was egpare in die gemeente ook blootgestel aan die sogenaamde moraal van die bos waar elkeen vir eie belang geleef het. Boonop binne ‘n kultuur waar die man sy gesag ongebreideld kon laat geld en misbruik. Lees verder>>

Wat van egskeiding?

Dit alles sê ek vir julle eie beswil. Ek wil julle nie aan bande lê nie, maar ek wil hê julle moet in eerbaarheid lewe en in onverdeelde toewyding aan die Here (1 Korinthiërs 7:35).

Onlangs vra ‘n bekommerde ma my of egskeiding vir mense wat hulleself gelowiges noem, geoorloof is.

‘n Egpaar, naby-familie van haar, het ná jare van twis en pynlike kwetsing, sodanig van mekaar vervreem geraak dat egskeiding nou na die enigste uitweg lyk. En dié gelowige ma wil wéét, want sy voel haarself verantwoordelik. Lees verder>>

‘n Strop wat bevry

Julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ‘n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar deur die liefde (Galasiërs 5:13).

‘n Vroom medestudent het altyd beweer dat die goeie God net één mens as vaste maat of huweliksgenoot vir jou bedoel het.

En vir daardie mens, so het hy verder geglo, moet jy in die loop van jou lewe biddend op die uitkyk wees. Hy of sy is vir jou bestel. Lees verder>>

Die gevaar van ‘n romantiese ideaal

Wat die mens het, is beter as wat hy begeer (Prediker 6:9).

‘n Gevaar wat gedurig dreig om ons vaster verhoudings, ook die huwelik, te ondergrawe, is wat James Hollis “die romantiese ideaal of mite” noem.

Dit is daardie droom of wens wat meeste mense heimlik koester, dat daar iewers iemand rondloop wat nommerpas vir jou is; iemand wat jou diepste behoeftes sal bevredig, jou felste eensaamheid sal besweer, jou nuwe selfvertroue sal gee en jou blywend sal versorg. Lees verder>>

‘n Storm in die hawe

Sy (Mikal) het koning Dawid gesien, terwyl hy spring en
ans voor die Here en sy het hom in stilte verag (2 Samuel 6:16).

Terwyl die huwelik ‘n veilige hawe in tye van eensaamheid en storms moet wees, ons moet bemagtig om vryer met ander om te gaan, weet ons dat dit nie altyd die geval is nie.

Baie huwelike, veral in ons tyd, verkeer onder groot druk en spanning. Gevolglik gebeur presies die teenoorgestelde. Dit word ‘n storm in die hawe, ‘n onstuimige verhaal wat, in plaas van vertroue kweek en ons tot groter diensbaarheid inspireer, hierdie deugde juis ondermyn. Lees verder>>

‘n Ruimte vir ontmoeting

Josef het sy pa en broers in Rameses laat woon … Hy het sy pa en broers,
sy hele familie met kinders en al, van kos voorsien (Genesis 47:11-12).

BvV_banner_test33

Behalwe dat ‘n gelukkige huwelik ‘n tuiskoms, ja, ‘n veilige hawe in tye van eensaamheid en storms bied, vervul dit natuurlik ook ander funksies.

Één daarvan is dat dit terselfdertyd ‘n ruimte kan bied vanwaar getroudes met groter selfvertroue, openheid en deernis na ander toe kan uitreik. Lees verder>>

1 144 145 146 147 148 152