Tuis

Effentjies

Lees Psalm 111:3-4. Sy dade is vol majesteit en luister, sy trou staan vir altyd vas (v 3). Here, U hoef nie op ons lofliedere te antwoord nie. Ons lof is só gebrekkig en so vol oorgawe aan onsself en ons eie stem. Ja, ons het self groot plesier aan ons lof vir U. Ek […]

Met my hele hart

Lees Psalm 111:1-2. Met my hele hart wil ek die Here loof in die samekoms van die opregtes, in die gemeente (v 1). Here, om ’n ou-ou loflied “met my hele hart” te sing, sê iets van die omvang van my dank en dui op die diepte van my aanbidding. Dit is tog anders as […]

Verbintenis

Lees Psalm 110. Die Here het ’n eed afgelê en Hy sal dit nie herroep nie (v 4a). Here, U het U destyds ondubbelsinnig by u volk geskaar. U het hulle op soveel maniere van u trou verseker en hulle herhaaldelik en by die naam aan U verbind. U het hul konings onder u vlerke […]

Soos U die trom slaan

Lees Psalm 109:30-31. Want Hy staan by die arme en red hom van dié wat hom ter dood wil veroordeel (v 31). Here, dit is straks lasterlik om dit só te stel – hoe anders as in mensetaal kan ons tog praat? – maar ek kry soms die prentjie in my kop van U as […]

Lig u hand, Here!

Lees Psalm 109:20-29. Laat my teëstanders met skande oordek word, laat vernedering hulle aankleef soos hulle klere (v 29). Here, as ek nié skuldig is aan alles wat my voor die kop gegooi word nie, spreek U my dan vry, asseblief. Dan is dit net óns saak. Ek met U en U met my. Ek […]

Liefs in ú hande, Here …

Lees Psalm 109:6-19. Hy het graag vervloek, laat die vloek hóm tref! Hy het nie graag geseën nie, laat seën ver van hóm af wees! (v 17). Here, wie gee aan mense die reg om my skuldig te bevind, te vonnis én dan sommer die oordeel te voltrek? Om aanklaer én regter én laksman te […]

Weerloos

Lees Psalm 109:1-5. U is die God wat ek altyd loof, moet tog nie my gebede onverhoord laat nie! (v 1). Hoe weerloos is ek wanneer ek bid, Here! Kwesbaar soos ’n kwikkie wat opkyk-opkyk water drink. Uitgelewer aan hoop en vrees. Daar is mos diegene wat op die loer bly vir ’n geskikte geleentheid […]

Here van die vroegoggend

Lees Psalm 108. Want u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke (v 5). Ook vir my is vroegoggend die beste tyd om U raak te sien, Here. Al lê die dag ook onbekend en dikwels onbemind voor my uitgestrek, kom u teenwoordigheid glimlaggend, douvars na my toe aan. Goeiemôre, […]

As ek maar wys was …

Lees Psalm 107:42-43. Wie verstandig is, moet op hierdie dinge ag gee, hulle moet let op die Here se dade van trou (v 43). Here, deesdae besef ek al hoe helderder watter spesiale stiksienigheid dit verg om nié u wonderwerke raak te sien nie. Dit is asof dit ’n besliste besluit vereis: Maak toe jou […]

Buitengewoon!

Lees Psalm 107:33-41. Hy seën hulle en hulle word vinnig meer, Hy laat hulle vee nie minder word nie (v 38). Here, ek is net ’n mens, en mense soos ek is altyd op die uitkyk vir iets buitengewoons: fenomenale groei, verbluffende vermindering, enorme ontdekkings, ontwikkelings, ontploffings. Daarom is dit maklik om op die lewe […]

Lang stories … en ’n kortverhaal

Lees Psalm 107:23-32. Die seevaarders het hulle verheug oor die kalmte. God het hulle veilig gelei na die hawe waar hulle wou kom (v 30). Die reddingsdade wat dankbare mense die beste onthou, is dié waar U ’n storm laat bedaar het. ’n Woeste wind sommer stilgemaak of laat draai het en ’n beangste bemanning […]

Verligting

Lees Psalm 107:21-22. Hulle moet die Here loof vir sy troue liefde, vir sy wonderdade wat Hy aan mense doen (v 21). Here, soms is “dankie, Vader!” nie voldoende nie. Dikwels druk dit nie die omvang van ons verligting genoegsaam uit nie. Om die waarheid te sê, dan is blote woorde, uitroeptekens en al, ontoereikend. […]