Tuis

Vertroue

Lees Psalm 8. U laat hom heers oor die werk van u hande (v 7). Daar is mos die psalmdigter wat na die berge opkyk en wonder (en weet!) waar sy hulp vandaan kom (Ps 121), en die een wat op die bed gaan lê en kalm word omdat hy weet waar sy veiligheid vandaan […]

Stukkend

Lees Markus 10:2-16. “En hulle twee sal een wees … Wat God dan saamgevoeg het, mag ’n mens nie skei nie” (v 8-9). Ook by hierdie Jesuswoorde staan hedendaagse lesers verleë. Ons enigste skrale troos is dat ons nie die eerstes is wat graag van hierdie verse wil wegkom nie. Die Fariseërs het na ’n […]

Liefdesverhale

Lees Genesis 2:18-24. Toe sê die mens: “Hierdie keer is dit een uit myself, een soos ek” (v 23). Die Here God het gesê dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en toe maak Hy vir die mens ’n maat. Só lui een van die Christendom se heel vroegste oortuigings. […]

Broers!

Lees Hebreërs 2:5-12. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie (v 11). Ons is die verhewe Een se broers. Ja, einste ons wat vir Hom weg­kruip, vir wie Hy moet gaan soek. […]

Ewebeeld

Lees Hebreërs 1:1-4. Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God (v 3). Van niemand anders as die Seun kan gesê word Hy lyk soos God nie. Erfgenaam, word Hy genoem. Die Een deur wie God geskep het. Die Een wat mag het om alles in […]

Die goeie mense

Lees Psalm 26. Ek laat my deur u liefde lei en ek lewe deur u trou (v 3). Die psalmdigter sê hy is ’n onskuldige mens, en daar is uitvoerige redes om dit te staaf. Daarby vra hy mooi dat die Here hom tog nie by die sondaars, die bedrieërs en die moordenaars moet reken […]

Is God só?

Lees Job 1:1; 2:1-10. “Bly jy nog steeds vroom? Vervloek God … !” (2:9). Job en sy storie het ons gereeld in ’n hoek, en ons spartel om daaruit te kom. Kyk maar: Hoe gemaklik is jy, gelowige mens wat hier lees, met ’n vergadering waar die hemelwesens voor die Here kom staan, en dan […]

Leierskap

Lees Numeri 11:4-6, 10-16, 24-29. “Bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was” (v 29). Die Here het sy eie manier om te voorsien. Altyd. Wanneer ons hierdie verhaal ’n tweede keer lees en reeds geleer het hoe mense se kop werk, leer ons […]

Voorlopers

Lees Numeri 11:4-6, 10-16, 24-29. Toe het die Israeliete self ook begin kla en sê: “As ons tog net … Ons onthou nog …” (v 4-5). Hierdie veelseggende verhaal uit die ou trekvolk se woestyngeskie­denis vertel ons heelwat van hulle, daardie dikwels ontevredenes. Ons leer onder meer by hulle hoe om met die witbrood onder […]

Afvalligheid

Lees Markus 9:42-50. “Julle moet werklik sout wees en in vrede met mekaar lewe” (v 50). Markus gee hier ’n kort opsomming van ’n klompie van Jesus se uitsprake waaroor ons elders breedvoeriger lees. Maar juis omdat dit so kripties is, steek dit soos skerp penne in jou lyf. Die groot woord hier, die vloekwoord, […]

Aan dieselfde kant

Lees Markus 9:38-41. “Wie nie téén ons is nie, is vir ons” (v 40). Gelowiges is berug daarvoor dat hulle onderling skerp van me­kaar kan verskil. En, nee, dit gaan nie noodwendig oor ’n dispuut rakende kleredrag of kerkmusiek of die prys van pannekoek op die kerkbasaar nie, maar veral oor sake wat die evangelie […]

Gebed

Lees Jakobus 5:13-20. As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid (v 13). Ons word daarmee groot, ons wat uit ’n huis kom waar die Here geken en gedien word: Bid, en vir julle sal gegee word … Ons gebede is ’n belangrike deel van ons geestelike woordeskat. En die uitgesproke […]