Tuis

Die brood wat lewe gee

“Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en tog gesterwe. Maar hier is die brood wat uit die hemel kom sodat ’n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, […]

Die waarde van dankbaarheid

Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle […]

Gee ons genoeg

Liewer min hê en die Here dien as groot rykdom en bekommernis daaroor. Liewer net ’n bietjie groente en liefde daarby as ’n vetgemaakte os en haat daarby (Spreuke 15:16-17). Martin Luther het gesê: “Rykdom is die kleingeestigste en waardeloosste geskenk wat God aan die mens kan gee. Hoe vergelyk dit met God se Woord, […]

Gee óns

“Ons Vader wat in die hemel is … Gee ons vandag ons daaglikse brood” (Matteus 6:9, 11). Die eerste deel van die Ons Vader-gebed begin met passiewe opdragte in die derde persoon. Nou verskuif die aandag. Jesus se gebed word ’n familiegebed. Óns is nou die ontvangers van die brood. God is óns Vader. Ons […]

Géé ons …

U het baie dinge geskep, Here, die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep. Daar is die see, groot en wyd, wat wemel van diere, klein en groot. Daar vaar die skepe, en daar is die Leviatan. U het hom gemaak om mee te speel. Hulle […]

God bly betrokke by sy skepping

U laat fonteine in die valleie ontspring en tussen die berge deur stroom. Daar kom al die wilde diere drink en die wildedonkies hulle dors les. Die voëls maak hulle neste langs die water en kwetter tussen die takke. Uit die hemel laat U dit op die berge reën, die aarde word versadig deur die […]

Bou die koninkryk

Wat help dit … as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ’n geloof ’n mens red? Sê nou daar is ’n broer of ’n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê: “Mag dit […]

Lewenslange gehoorsaamheid

En nou doen ek ’n beroep op julle … op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle […]

Aanneemlike offers

Dit is nie diereoffers of graanoffers wat U wil hê nie, nie brandoffers of sondeoffers wat U vra nie; U wil gehoorsaamheid hê. Daarom het ek gesê: “Hier het ek gekom soos dit in die boekrol vir my voorgeskrywe is. Om u wil te doen, my God, is my een begeerte, u woord is my […]