Tuis

Dankie, Mamma!

Lees Psalm 147:1-11. Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde (v 3). Here, dit bly vir baie mense vreemd dat “God” nie uiteraard met “onbeweeglik” rym en nie sonder meer “mag” en “krag” as sinonieme het nie. Dat u denke en optrede eerder met “sag” en “teer” ooreenkom. Soos een vir wie […]

Net U, Here …

Lees Psalm 145:14-21. Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is (v 14). Ag, Here, daar kom ’n dag dat slimmigheid ophou en ingeligtheid sy einde bereik. Dat moeë oë stom opkyk na die berge wat op hulle wil val; die heuwels, asof dié hulle reeds bedek. Wie sal […]

Die mense praat oor U

Lees Psalm 145:1-13. Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade (v 4). Here, U wat alles hoor, U sal weet hoe die mense oor U praat. Wat hulle alles kwytraak en hoe hulle eenvoudig álles van U weet. U wil en werke, u hart lê vir hulle oop en […]

Ons seuns en ons dogters

Lees Psalm 144:12-15. Mag ons seuns wees soos plante wat hoog groei in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare, uitgebeitel soos vir ’n paleis (v 12). Hulle lê ons na aan die hart, Here: ons seuns en ons dogters. U, van almal, sal mos weet wat jou kinders vir jou is en hoe jy oor […]

U, uit die hoogte …

Lees Psalm 144:5-11. Strek u hand van bo af uit, bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge (v 7). Here, soms is daar geen uitweg nie en geen plan wat werk nie. Redenasies en debatte kry dit nie reg nie; ultimatums word geïgnoreer; vingerswaaiende dreigemente maak g’n hond haaraf […]

My vaardighede

Lees Psalm 144:1-4. Geloof sy die Here, Hy is my rots. Hy leer my hande om oorlog te maak, my vingers om te veg (v 1). Here, ek is vandag op vele gebiede bekwaam. Danksy U. Ek kan dinge doen omdat U my dit geleer het. Ek kan dinge draai en pas; U het my […]

My geheue is maar dun

Lees Psalm 143:3-12. Ek dink aan die verre verlede, ek peins oor alles wat U gedoen het en oor die werk van u hande dink ek na (v 5). Daar is dikwels vir my geen ander toevlug nie, Here, as my dunnerige geheue. Rietskraal is hy. Maar hierop maak ek staat vir veel meer as […]

Hiérvoor is ek bang

Lees Psalm 143:1-2. Moet tog nie ’n regsaak teen my begin nie, want niemand wat leef, is voor U onskuldig nie! (v 2). ’n Mens se vrese het mos nie brieke nie, Here. Al lyk elkeen se lysie paaiboelies anders as ’n ander s’n. Soms lyk dit my dat hoe ouer ’n mens word, hoe […]

Ek roep so gereeld …

Lees Psalm 142:6-8. Ek roep na U om hulp, Here, ek sê: “U is my toevlug, buiten U het ek geen deel in die land van die lewendes nie!” (v 6). Here, ek is ’n gewoonte-roeper; U ken my só. Ek kry engtevrees – dan roep ek benoud: Here, help! En hoogtevrees – dan gil […]

Wie gee regtig om?

Lees Psalm 142:1-5. Ek soek hulp, maar niemand wil help nie, daar is vir my geen vlugkans nie en niemand gee vir my om nie (v 5). Here, dit lyk my al hoe sekerder dat niemand regtig omgee nie. Ten spyte van die trooswoorde wat aangebied word. Die herhaalde versekerings, die motiveringsversies; versamelde wyshede. En […]

Hoe anders sal ons leer?

Lees Psalm 141:6-10. Laat die goddeloses gevang word in hulle eie nette, maar laat my ongedeerd verbykom (v 10). Here, dit is my opregte gebed dat u doel bereik sal word deur die mense wat U gestuur het om ons die leviete voor te lees. Hoe anders sal ons leer? Hoe anders sal ons weet […]