Tuis

Christus die Oorwinnaar

Lees 1 Petrus 3:18-22. Hy is nou aan die regterhand van God nadat Hy die engele en magte en kragte aan Hom onderwerp het … (v 22). In hierdie vyf verse skets Petrus met enkele opeenvolgende sleutel­woorde die betekenis wat Jesus Christus vir gelowiges het: “gely”, “doodgemaak”, “lewend gemaak” (v 18), “opstanding” (v 21), “die […]

Teen die bulte uit

Lees Psalm 25:8-10. Hy laat aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle sy pad (v 9). My pad is lank en swaar, kla ek. En soms: My pad is kort en klip­perig. Vol draaie, onverwagte afgronde, bedrieglike bulte. Kry my tog jammer! Dikwels skaam ek my wanneer ek opnuut agterkom hoe ek kla. Sommer […]

U geheue, en myne

Lees Psalm 25:1-7. Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie (v 7). Ons almal het ’n geskiedenis. ’n Lang storie wat ons gebring het tot waar ons nou is. Een wat ons soos ’n skaduwee volg en soms behoorlik agtervolg met dié knaende vraag: Ag, hét ek maar … […]

“My reënboog”

Lees Genesis 9:8-17. Toe het God gesê: “Dit is die teken van die verbond tussen My en julle en die wilde diere … my reënboog het Ek in die wolke geplaas” (v 12-13). Die Noagstorie is een van daardie Bybelverhale waarvan ons die helderste prentjie in ons kop het. Miskien is dit die nalatenskap van […]

Tevergeefs?

Lees 2 Korintiërs 5:20b–6:10. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het! (5:20b). Dit is sekerlik een van die ellendigste woorde in Afrikaans (en in enige taal): “tevergeefs”. Bloot die sê daarvan het ’n moedelose klank. Leeg. Vol verydeling. Teleurgestelde mense steek hul teleurstellings dikwels diep in hul hart […]

Skoonmaak

Lees Psalm 51:1-17. Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig (v 12). Dit is seker een van die redes waarom God as “Vader” aangespreek word – omdat Hy agter sy kinders opruim. Omdat sy morsige kinders dit trouens van Hom verwag en dit dikwels van Hom vra. […]

Kyk weg! Kyk mooi!

Lees Jesaja 58:1-12. Hulle vra: “Waarom vas ons, maar U sien dit nie, verootmoedig ons ons, maar U gee nie aandag daaraan nie?” (v 3). Dit het deur al die eeue heen geblyk dat gelowiges nie altyd die menslike kloutjie by die Goddelike oor kon bring nie. Dat juis gelowiges, mense wat van beter moet […]

Kom terug na My!

Lees Joël 2:1-2, 12-17. Skeur julle harte, nie julle klere nie. Kom terug na die Here … (v 13). Gelowiges was nog altyd daarvan oortuig dat die Here met hulle praat en dat hulle na sy stem moet luister. Sy woorde kom op ver­skillende tye en op verskillende maniere na sy kinders toe. Soms is […]

Lig in die duisternis

Lees 2 Korintiërs 4:3-6. God … het ook in ons harte ’n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God … (v 6). Daar is niks so donker soos die verstand van hulle wat nie glo nie, skryf Paulus hier. Hulle is niks anders nie as blind, sê […]

Ontsagwekkend

Lees Psalm 50:1-6. Ons God kom, Hy bly nie stil nie. Voor Hom uit brand ’n vuur, rondom Hom woed ’n storm (v 3). Daar is mense vir wie God maklik in die alledaagse werklikheid sigbaar is. Hierdie gelowiges is waarlik geseënd, want hulle lewe dag en nag in die bewustelike koestering van sy Goddelike […]

Soms ’n skouspel

Lees 2 Konings 2:1-12. Terwyl hulle gesels-gesels verder gegaan het, was daar skielik ’n wa van vuur … en Elia is in ’n stormwind op, die hemel in (v 11). “Die tyd het gekom dat die Here vir Elia … in die hemel sou op­neem,” sê die skrywer van 2 Konings in vers 1. Wat […]

Eenkantgebed

Lees Markus 1:32-39. Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ’n eensame plek en daar gebid (v 35). Die nuus oor Petrus se skoonma se genesing het sonder twyfel vin­nig en wyd versprei, en dit het die desperates nuwe moed gegee. Én ’n nuwe koers laat inslaan, […]