Tuis

U sien dwarsdeur my!

Lees Psalm 139:1-2. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom (v 2). Here, hier is nou ’n saak wat vir my swaar is: Dit gaan oor U wat álles van my weet. Sal U dié intieme kennis ooit teen my gebruik? As […]

U handewerk

Lees Psalm 138. Die Here sal vir my alles goed laat afloop. Aan u liefde, Here, is daar geen einde nie. Moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie (v 8). Dit duur nogal lank voordat ons weer by ons sinne kom. Ons leer stadig, Here! Ons loop dae, jare, geslagte lank […]

Die begin en die einde

Lees Psalm 137:7-9. Dat jy verwoes sal word, Babel, is seker. Gelukkig is die man wat jou terugbetaal vir wat jy ons aangedoen het! (v 8). Ek onthou alte goed, Here, dat toe ons kinders was ons mekaar só gedreig het: “Wag maar tot my pa huis toe kom – dán sal jy sien!” Hý […]

Babelse onthou

Lees Psalm 137:5-6. Mag my tong aan my verhemelte vaskleef as ek aan jou nie dink nie, as Jerusalem nie my grootste vreugde bly nie (v 6). Haai, Here, dat ’n mens so maklik verlei word om te vergeet! Om wég te dink van alles wat seermaak of seergemaak het – dit is seker maar […]

’n Banneling se lied

Lees Psalm 137:1-4. Hoe kan ons die lied van die Here sing in ’n vreemde land? (v 4). Ag, Here, vreemde lande het tog so ’n bekoring! Reis word maklik ’n verslawing en stempels in jou paspoort ’n gesogte, heerlike optelsom. Verhale uit die vreemde was nog altyd ’n vreugde; “eksoties” ’n lekker cliché. Ja, […]

Land van ons vaders

Lees Psalm 136:21-26. Hy het hulle land as geskenk gegee, aan sy liefde is daar geen einde nie (v 21). Here, het U die mens so geskape dat sy identiteit van grond afhang? Is U regtig die oorspronklike argitek van “bloed en bodem”? Ou Israel se lofliedere wys dat hulle geen twyfel daaroor het nie. […]

Bevrydingsteologie

Lees Psalm 136:10-20. Hy het sy volk deur die woestyn laat trek. Aan sy liefde is daar geen einde nie (v 16). Die ou lofliedere wat die verhale van u redding vertel, Here, inspireer vandag nog almal wat dit saamsing. Ja, ons voeg graag ons stem en ons hart by elke lied wat u bewonderaars […]

Liefde, onbeperk …

Lees Psalm 136:1-9. Loof die Here, want Hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie (v 1). Here, sonder einde is ons lof aan U! U het ons uit die staanspoor onder u vlerke geneem: U het vir U ’n aarde gemaak – en ons daarop laat woon. U het ’n hemel […]

Afgode, ópgode!

Lees Psalm 135:15-21. Wat die nasies het, is afgode, van silwer en goud, die werk van mensehande (v 15). Here, verstaan U hoe dit gebeur het dat mense afgode kan dien? Hoe iemand met gesonde verstand hoegenaamd kan dink dat daar enige heil sal skuil in ’n eerbiedige knieval of die neerslaan voor ’n beeld […]

Om u Naam ontwil

Lees Psalm 135:13-14. Die Here behartig die regsaak van sy volk: Hy ontferm Hom oor sy dienaars (v 14). Here, in u Naam het ons deur die jare heen méér as gebid en gevra, gesoebat en gepleit. U Naam was ons banier in vrolike feestye en donker stryddae. Ons het dit trots laat wapper en […]

U klap u vingers

Lees Psalm 135:5-12. Alles wat die Here wil, doen Hy, in die hemel en op aarde, in die see, in al die oseane (v 6). Here, hoe maklik is dit om U raak te sien! Veral vir dié wat weet waar om te kyk – óp, natuurlik! Boontoe, waar dit blou is. Waar die wolke […]

U huishulpe

Lees Psalm 135:1-4. Prys die Here, prys die Naam van die Here, prys Hom, dienaars van die Here, julle wat in die tempel van die Here staan, in die voorhowe van die tempel van ons God! (v 1-2). Here, dit is om van te sing – ja, dit is ’n halleluja-storie dié dat ons U […]