Tuis

Jesus, die Christus

Lees Handelinge 17:1-9. “Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig,” het hy gesê, “Hý is die Christus” (v 3). Só het Paulus en sy reisgenote in die verre lande gemaak: Soek die sinagoge waar die immigrante-Jode op die sabbatdag byeenkom, gaan vertel daar vir hulle dat die Gesalfde van God na wie se koms hulle […]

Lof

Lees Psalm 103:1-8. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie (v 2). Lof aan God is nooit ’n maklike onderwerp nie. Verskillende gelowiges het verskillende menings hieroor, en soms is dit erg uiteenlopend. Trouens, gelowiges se verskille oor lof aan God grens dikwels aan slegsê, of wê! sê. Dan […]

Heilige deernis

Lees Lukas 19:45-48. Jesus het na die tempel toe gegaan en die handelaars begin uitjaag (v 45). Dié vier verse is ’n korter weergawe van die meer dramatiese beskrywing hiervan wat ons by die ander Evangelieskrywers kry. Maar juis vanweë die saaklikheid hiervan, is dit soos ’n hou in die wind. Die beskuldiging is kort […]

’n Geskiedenisles

Lees Handelinge 7:44-53. “Julle hardkoppiges! Julle is heidens in julle harte. Julle is doof vir die woord van God. Julle weerstaan altyd die Heilige Gees. Soos julle voorvaders gemaak het, maak julle ook” (v 51). Ons lees weer die laaste gedeelte van Stefanus, daardie dapper diaken, se toespraak voor die Joodse Raad. Dit sou sy […]

Wat sê U, Here?

Lees Jeremia 23:30-40. Kyk, sê die Here, Ek is teen dié profete wat hulle eie stories vertel en dan sê: “Die Here sê so” (v 31). Hoe bekend is daardie laaste vier woorde nie! Want wie het nie ’n kordate kennis of ’n vrome vriend wat by geleentheid sulke dinge kwytraak nie? Ja-nee, die verkondigers […]

Vredevors?

Lees Lukas 12:49-56. “Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, sê Ek vir julle, eerder verdeeldheid” (v 51). Dit bly een van die raaiseltekste, dié Jesusuitspraak. Die kerk verkondig Jesus dan as die “Vredevors” (Jes 9:5). Die engele sing by sy geboorte van “vrede op aarde” (Luk 2:14). […]

Verstomming en vermorsing

Lees Psalm 82. “Julle moet reg laat geskied aan die mens in nood en aan die weeskind … die hulpelose en die behoeftige” (v 3). Dit is weer een van daardie Bybelgedeeltes waarby skeptici hul oë rol en siniese mense giggel en gelowiges met ’n mond vol tande staan. Dit begin só: “In die hemelse […]

Medelye

Lees Hebreërs 10:32-39. Deels is julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gely omdat julle julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het (v 33). Ons weet mos lankal dat ons nie té maklik ons ontberings aan die destydse Bybelse mense se swaarkry moet gelyk stel nie. […]

Wie is U, Here?

Lees Josua 7:1, 10-26. “… hulle het gesteel, hulle het gelieg …” (v 11). Ons lees hierdie verhaal in die 21ste eeu. Ons verstaan daar niks van nie. Ons weet dat steel en lieg deur die eeue sonde in God se oë is. Hoe dan anders? Maar hoekom die uitgerekte wraak, die wreedheid, die massamalheid? […]

Vertroue en eise

Lees Lukas 12:41-48. “… van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word” (v 48). Hier is weer een van die Jesusstories wat ook sy dissipels in die war het. Petrus vra glad: “Here, is hierdie gelykenis net vir ons bedoel of vir almal?” (v 41). Jesus antwoord hom nie reguit nie; Hy […]

Sing, ja!

Lees Psalm 89:1-18. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan komende geslagte (v 2). Dit is so tipies van die lofpsalms: die oortreffende trap. Die kwistige gebruik van woorde soos “altyd” en “nooit”; die uitasem beskrywings van God se krag en mag; die verklaring van sy heerskappy oor al […]

Konings

Lees 2 Kronieke 33:1-17. Die Here het Manasse en sy volk aangespreek, maar hulle het daar geen ag op geslaan nie (v 10). Die verhale oor die Bybelse konings sorg oor die algemeen vir boeiende leesstof. In die jare sedert die bekendstes – Saul, Dawid en Salomo – was daar ’n hele versameling interessante figure: […]