U, uit die hoogte …

Lees Psalm 144:5-11.

Strek u hand van bo af uit, bevry my, red my uit die geweldige waters, uit die mag van vreemdelinge (v 7).

Here, soms is daar geen uitweg nie en geen plan wat werk nie.
Redenasies en debatte kry dit nie reg nie;
ultimatums word geïgnoreer;
vingerswaaiende dreigemente maak g’n hond haaraf nie
en volskaalse gevegte loop uit op niks.

Dan is dit die teken dat U, uit die hoogte, moet ingryp.
Áfgryp, en my en almal wat aan U behoort, kom red.

Bevry my, Here, uit die verwarring wat u regterhand
aanstig wanneer U die hemel buig en in digte rook
en helder strale u teenwoordigheid aankondig.
Wanneer U ellendelinge op loop jaag; dan uitmekaar dryf.
Kry my beet in u reddersgreep! En pluk my tog weg
van dié wat bose dinge doen en sonder ophou lieg.

U sal hul bedrieglike dade veroordeel
en hul mond snoer
en só sorg dat hulle nooit weer
ander mense se lewe versuur nie.
Ek sal vry wees –
en sorg dat almal dit weet.
Ons sal sonder ophou praat oor U
wat van bo af met mening op goddeloses afklim.

Ja, ek weet dít is wat die uiteinde sal wees,
want U het dit altyd vir u geliefde konings
gedoen. Net soos U die ander hooggeplaastes
wat afhanklik van U was, oor die weg gehelp het.
En ek staan mos ook in daardie ry –
ver agtertoe, ongeduldig, maar darem.

Daarom sal ek nou vir U sing.
Hoor my lied, Here! Hier van onder af –
na U, wat uit die hoogte van u hemel
na ons kyk, en lag, en vriendelik knipoog
soos ’n pa wat ’n heerlike geheim
met sy geliefde kinders deel.
Amen.

Barend Vos