Home » Januarie » Uit die soutpot

Uit die soutpot

“Julle is die sout vir die aarde … Julle is die lig vir die wêreld” (Matt 5:13-14).

Die kerk is die sout vir die aarde (Matt 5:13). Dit beteken ons, soos sout in water of kos, moet opgelos word in die wêreld, wegvloei, indring in die samelewing, om die verderf oral en altyd te kan teenwerk. Die tragedie is dat die kerk hom deur die eeue heen dikwels hierteen verset het en eerder gekonsentreer het op sy eie welsyn.

Baie Christene openbaar so ’n mentaliteit. Hulle leef slegs van Sondag tot Sondag. As hulle in die kerk is, tussen ander gelowiges, word hulle “batterye” herlaai – om volgende Sondag maar net weer gelaai te word.

Iets hiervan is natuurlik waar. Dit is onder meer die sin van die Sondag en die erediens. Maar dit is nie al nie! Ons moet tussen die Sondae, in die week, elke-dag-Christene wees. Om te bly by die beeld wat die Here gebruik het: Die kerk kan maklik as soutkorreltjies in hulle soutpotjie (die kerk) bly saamkoek en een groot klont word. Wat dan nie uit die soutpot kan kom nie … terwyl die wêreld daar buite vergaan.

Die Here wil vandag iemand oor jou pad bring. Iemand wat jou nodig het. Skud wakker, skud uit! Wees die sout vir die aarde! Nie net ’n korreltjie of ’n klontjie in ’n potjie nie.

Die kerk kan maklik soos soutkorrels in hulle soutpotte bly saamkoek en saamkloek.

O Here, ek is meestal soos Lot se vrou – ’n soutpilaar. Of ’n vaste inwoner van die soutpot. Laat ek tog vandag tot u eer in die wêreld opgelos word. Amen.

Johan Cilliers