Home » Maart » Verniet, maar nie goedkoop nie

Verniet, maar nie goedkoop nie

God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes (Gal 6:7).

Daar word oor DL Moody, die bekende herlewingsprediker, vertel dat hy een aand ’n beskonke persoon op straat raakgeloop het. Die gesprek wat tussen hulle ontstaan het, was kort en kragtig:

Beskonke persoon: “Meneer Moody! Ek is een van u eerste bekeerlinge!”

Moody (beswaard): “Jammer, maar dit kan ek sien …”

Hiermee het Moody bedoel dat, toe hy sien wat van sy bekeerling geword het, hy onmiddellik besef het wat verkeerd geloop het in die eerste fase van sy bediening: Hy het die boodskap van vergifnis te veel gestroop van die oproep tot verandering. So het hy die evangelie goedkoop gemaak. Maar die evangelie is duur! Mense wat werklik begryp wat God in Christus alles vir ons gedoen het, wil alles vir God in Christus doen. Die boodskap van vergifnis maak ons vry … maar nie ongekwalifiseerd nie. Dit maak ons vry vir God!

Laat ons hieroor na Paulus luister: “Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ’n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, sal van die Gees die ewige lewe oes” (Gal 6:7-8).

Voorwaar, vergifnis is verniet, maar dit is nie goedkoop nie.

Die boodskap van vergifnis maak ons vry … maar vry vir God.

Here Jesus, U het my duur gekoop. Daarom vra U my alles. Verander my hart sodat ek dit vir U wil gee. Amen.

Johan Cilliers