Home » Kerstyd » Verskyning en seën

Verskyning en seën

In die tyd van Epifanie lees ons die verhale van Jesus wat tussen mense geloop het, wat hulle aangeraak het, wat wonderwerke gedoen het en wat God se hart kom wys het.

Die Bergpreek gee vir ons ’n kykie op Jesus se bediening. Veral die saligsprekinge, wat die konsep van “gelukkig” en “geseënd” nuut inkleur. Hierdie woorde het sekerlik die eerste hoorders onkant gevang. Die Griekse woord makarios kan “gelukkig” of “geseënd” beteken. Die rede hoekom vertalers “geseënd” bo “gelukkig” verkies, is dat “gelukkig” maklik verstaan kan word as bloot ’n beskrywende konsep wat verwys na iemand se innerlike toestand.

Geseënd sluit egter ook die betekenis in van seën wat ontvang of aan jou toegesê word. Wanneer Jesus die skare mense “geseënd” noem, beteken dit Hy kan hulle status verander. Tog klink die karakter van dié wat geseënd is vir ons vreemd: Hulle is dié wat treur, dié wat ly, dié wat sagmoedig is, dié wat aan die ontvangkant staan van wat sleg is.

Hoekom dan geseënd? Omdat Jesus se eie lewe in sekere sin in hierdie beloftes weerspieël word: sy afhanklik van God tot in sy dood vir wat reg is, sy sagmoedigheid, sy barmhartigheid en sy sorg vir vrede.