Home » Januarie » Voertuig van die genade

Voertuig van die genade

“Julle is die sout vir die aarde … Julle is die lig vir die wêreld” (Matt 5:13-14).

In sekere sin kan ons sê: Die kerk is daar ter wille van die wêreld. Die teoloog Hoekendijk sê selfs die kerk is ’n voertuig (vehicle) waardeur die genade van God die wêreld ingedra word. Daarom mag die kerk nooit net op homself fokus nie.

Jesus sê presies dit wanneer Hy sê die kerk is die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld (Matt 5:13-14). Die beeld van die sout het minstens twee betekenisse. Eerstens dui dit op die bederfwerende krag van die kerk. Soos sout in voedsel, werk die kerk die verderf, die agteruitgang en verrotting in die samelewing teë. Die kerk, die gelowiges, doen dit deur hulle woorde en gesindheid: by die huis en kantoor, in die politiek, wetenskap en ekonomie …

Tweedens dui die beeld van die sout ook op ’n offer wat gebring moet word. Dit was die gebruik in die tyd van die Ou Testament dat offers aan die Here ingesout moes word om dit as’t ware vir die Here geurig te maak. So maak die kerk die wêreld vir die Here “smaakvol”. So berei ons die wêreld voor vir die Here se koms.

Die mees tragiese wat met die kerk kan gebeur, is dat ons ons roeping sal mis. Want, as sout verslaan het – met ander woorde, as dit geen invloed meer het nie – kan ’n mens dit nie weer sout kry nie. Dan is dit niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit (Matt 5:13).

Is jy sout – of verslaan?

Die kerk maak die wêreld vir die Here smaakvol en berei die wêreld so voor vir die Here se koms.

Here, voer u genade ook deur my die wêreld in. Amen.

Johan Cilliers