Wat is in ’n naam?

Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos: “Moses! Moses!” En hy antwoord: “Hier is ek.” Die Here sê toe vir hom: “Moenie nóg nader kom nie. Trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is gewyde grond.” Verder sê Hy: “Ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob.” Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Here: “Ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem” (Eksodus 3:4-6).

Soms vernoem ons ons kinders na onsself of na ons ouers. Soms breek ons weg van die tradisie en gee ons kinders ’n totaal ander naam. Name het nie altyd soveel betekenis in ons Westerse wêreld nie. In die Ou Nabye Ooste was dit egter anders. Name het getel. Name was belangrik. ’n Naam was die uitdrukking van ’n persoon se diepste wese. Net so sê God se Naam vir ons wie God is.

’n Oosters-Ortodokse teoloog, Colov, gebruik die uitdrukking: Nomen Dei est Deus ipse: God se Naam is God self. En in Eksodus 3 openbaar God sy Naam aan ons. Só openbaar Hy sy wese, hoe God is, aan ons. God se Naam en sy Persoon is een. En ons God stel Homself bekend as die God van Abraham, Isak en Jakob (3:6). Hy is die God van die verbond, die God wat getrou is aan sy beloftes. Hierdie God loop saam met sy mense. Hy is vir hulle ’n metgesel. Hy kry seer wanneer hulle seergemaak word. Daarom is God met deernis gevul wanneer sy mense ontsteld is en verdruk word (Eks 2:23-25; 3:7).

God se Naam beteken ook dat Hy geen onreg duld nie. Daarom bevry Hy sy mense uit Egipte. Hierdie God van Abraham, Isak en Jakob is vandag steeds ons Vader, ons metgesel, die Een wat ons bevry. Sy Naam is ’n belofte, en in sy Naam is daar openbaring en misterie, nabyheid en afstand. Hy is immers die Vader “in die hemel”, so gans anders as ons!

Toe Moses meer oor God se Naam wou weet, sê die Here vir hom: “Ek is wat Ek is” (3:14). Ons kan dit ook vertaal met: “Ek sal wees wat Ek sal wees.” Dit is wie God is. En hierdie God is vír ons en bý ons.

Ons ken ons God se Naam. Ons mag Hom aanroep. Ons mag tot Hom bid. Want sy liefde vir ons brand sterk. Hy is die Heilige wat by ons is (Hos 11:8-9).

Here, dankie dat U die Vader van Abraham, Isak, Jakob is, en dat U ook my Vader is. Dankie dat U getrou en genadig is en as my metgesel saam met my deur die lewe gaan. Soos Moses wil ek antwoord” “Hier is ek!” en saam met U die avontuur van die lewe aanpak. Amen.