Wat is jy werd?

Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem (1 Tess 4:14).

Wat is die waarde van ’n mens? Nie net van die mensdom in die algemeen nie, maar van een mens – te midde van miljarde ander? As jy daardie een mens kon weeg in ’n soort weegskaal wat waarde meet, hoeveel sou daardie mens weeg? Wat is hy of sy werd?

Op dié vraag gee mense verskillende antwoorde. ’n Eerste groep sou sê: ’n Mens is nie veel werd nie. Kyk maar na die samelewing waarin ons leef. Dis deurdrenk van die dood; dit ruik na die dood. Die doodstatistiek klink in ons ore op; ons hoor dit en tog hoor ons dit lankal nie meer nie. Die dooies word gou vergeet. Ons is al gewoond daaraan, want mense het die gewoonte om dood te gaan. Dis deel van die lewe. Ja, waarlik, ’n mens is nie veel werd nie.

Die evangelie, en in die besonder hierdie artikel van die geloofsbelydenis – “ons glo aan die opstanding van die vlees” – weerspreek so ’n uitsiglose lewensperspektief. Die belydenis van die opstanding van die liggaam sê onder meer dat ’n mens, élke mens, vir God waarde het. Ons het vir Hom soveel waarde dat Hy ons ná ons dood nie in die graf los nie, maar ons uit die dood opwek. Ons is vir Hom soveel werd dat Hy ons deel maak van die grootse gebeure van die einde. “Ons glo immers,” skryf Paulus in 1 Tessalonisense 4:13-14, “dat Jesus gesterwe, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenes wat in Hom geglo het, na Hom toe sal neem.”

Nee, ons word nie in die graf agtergelaat om vir ewig in die vergetelheid te verdwyn nie. Ek en jy word opgewek om te deel in die vreugde van die verlossing van alle dinge.

Want een mens is vir God belangrik. Jy is ook.

Here, die waarde wat U aan my heg, is genoeg. Amen.

Johan Cilliers