Home » Februarie » Watter kroon dra jy?

Watter kroon dra jy?

Moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie (1 Joh 3:13).

“Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word” (2 Tim. 3:12). Ernstige woorde! Dit is nie lekker om te hoor dat ons wat tot die gemeenskap van die heiliges behoort vervolging kan verwag nie. Maar so is dit. Moontlik nie vervolging in die letterlike sin van die woord nie, maar die wêreld sal altyd vyandig teenoor gelowiges wees omdat die wêreld altyd vyandig teenoor Christus is. Daarom waarsku Johannes ons: “Moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie” (1 Joh 3:13).

Nee, ons moenie verbaas wees nie, maar dit eerder verwag dat ongelowiges wat saam met ons woon of werk, ons soms sal spot en met minagting sal behandel. Dit kan amper nie anders nie – indien ons uitkenbaar “anders” leef as die wêreld, as ons ons Christelike waardes uitleef.

Baie jare gelede het die kerkvader Tertullianus die volgende geskryf: “As die Tiber sy oewers oorvloei, as die Nyl nie die akker oorstroom nie, as die hemel staan, as die aard beweeg, as daar hongersnood is, as daar pestilensie is – steeds word die Christene vir die leeus gegooi.”

’n Mens sou selfs kon vra: As alle ongelowiges meen jy is die wonderlikste mens in die wêreld, het jy werklik al die evangelie aan hulle verkondig? Natuurlik moet gelowiges nie konfrontasie soek nie. Ons moet egter weet, soos Luther gesê het: As Christus ’n kroon van dorings moes dra, kan gelowiges verwag om ’n kroon van rose te kry?

As Christus ’n kroon van dorings moes dra, kan ons dan ’n kroon van rose verwag?

Here, kroon U my. Dit is vir my genoeg. Amen.

Johan Cilliers