Wie is hiertoe in staat?

… sodat ons in sy heiligheid mag deel (Heb 12:10).

In 1 Petrus 1:15-16 staan daar ’n opdrag wat vir mense van vlees en bloed skynbaar onmoontlik is om uit te voer: “Soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe: ‘Wees heilig, want Ek is heilig.’”

Wie is hiertoe in staat? Wie kan heilig wees soos God heilig is? Is dit nie voor hierdie selfde God dat die engele uitroep nie: “Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!” (Jes 6:3)? Wie kan dan “in sy heiligheid deel” soos Hebreërs 12:10 sê?

En tog staan dit daar! Nie om ons met die skynbare onmoontlikheid daarvan moedeloos te maak nie. Nie sodat ons telkens ons kop teen die onbereikbare ideaal sal stamp nie. Die bedoeling is eerder dat dit ons sal terugwerp op God se genade. Dat dit ons elke dag, telkens, aan die genade sal laat vasgryp. Want as God dit nie vir ons, in ons doen nie, as Hy nie self in ons sy heiligheid gestalte laat aanneem nie, is al ons pogings vergeefse moeite.

’n Gebed wat my in hierdie verband al mateloos getroos het, is dié van die kerkvader Augustinus: “Vader, gee vir my wat U van my vra, en vra dan van my net wat U wil.”

Dink vandag daaroor na, en bid dit so dikwels as wat jou onheiligheid jou moedeloos wil maak.

As God dit nie vir ons, in ons doen nie, is al ons pogings tot heiligmaking vergeefse moeite.

Here, omdat ek nie tot heiligheid in staat is nie, is ek tot heiligheid in staat. O, heilig U my! Amen.

Johan Cilliers